Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Ondersteuning 4de pijlerinitiatieven

Burgerinitiatieven rond ontwikkelingssamenwerking

Wat is de vierde pijler?

4de pijler - logo

De 4de pijler is een verzamelnaam voor alle ontwikkelingsinitiatieven die ondernomen worden naast die van:

  • de overheid (1ste pijler),
  • de internationale organisaties (2de pijler) en
  • de niet-gouvernementele organisaties (3de pijler).

De laatste jaren zijn particuliere initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking steeds nadrukkelijker aanwezig. Dit zijn de initiatieven van de zogenoemde '4de pijler'. Ze vormen een zeer heterogene gemeenschap: mutualiteiten, steunpunten voor missionarissen en vrijwilligers, migrantenorganisaties, vriendengroepen, ...

Provinciale steun

Omwille van hun breed maatschappelijk draagvlak wil het provinciebestuur deze organisaties ondersteunen. Voortaan kunnen ook vierde pijlerinitiatieven subsidies aanvragen voor hun Noord-Zuidproject. Het subsidiereglement Noord-Zuidprojecten is beschikbaar onderaan deze pagina.
Daarnaast organiseren de provincie en het 4de pijlersteunpunt op regelmatige basis vormingen.

Extra informatie

Contact

Noord-Zuidwerking, Tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidie Noord-Zuidprojecten

Externe websites

De vierde pijler

Documenten

Subsidiereglement Noord-zuidprojecten [PDF, 4 blz, 255,49 KB]

Naar boven