Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Ondersteuning 4de pijlerinitiatieven

Burgerinitiatieven rond ontwikkelingssamenwerking

4de Pijlersteunpunt

4de pijler - logo

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen,… zetten zelf een Noord-Zuidproject op. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Het 4de Pijlersteunpunt is ondergebracht bij 11.11.11. en biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is door:

  • advies en informatie
  • uitwisselingsmomenten
  • vormingsaanbod

De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met het 4de Pijlersteunpunt om 4de Pijlerorganisaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden te stimuleren, zodat iedereen, volgens zijn eigen inbreng, kan bijdragen tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking.


Provinciale ondersteuning, vorming en advies

Het provinciebestuur ondersteunt deze organisaties wegens hun breed maatschappelijk draagvlak: via subsidies voor Noord-Zuidprojecten, met advies, vormingsmomenten, Noord-Zuidcafé's om te netwerken, ...
Mis niets van ons aanbod en...

abonneer je op onze nieuwsbrief Noord-Zuid


Extra informatie

Contact

Noord-Zuidwerking, Tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidie Noord-Zuidprojecten

Externe websites

Naar boven