Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Ondersteuning 4de pijlerinitiatieven

Burgerinitiatieven rond ontwikkelingssamenwerking

Wat is de vierde pijler?

4de pijler - logo

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen,… zetten zelf een Noord-Zuidproject op. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Het 4de Pijler-steunpunt is ondergebracht bij 11.11.11. en biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is:

  • advies en informatie
  • uitwisselingsmomenten
  • vormingsaanbod

Provinciale steun

Het provinciebestuur ondersteunt deze organisaties wegens hun breed maatschappelijk draagvlak: via subsidies voor Noord-Zuidprojecten, met advies, vormingsmomenten, Noord-Zuidcafé's om te netwerken, ...
Mis niets van ons aanbod en...

abonneer je op onze nieuwsbrief Noord-Zuid

Extra informatie

Contact

Noord-Zuidwerking, Tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidie Noord-Zuidprojecten

Externe websites

Naar boven