Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking

Noord-Zuidwerking

Subsidie Noord-Zuidprojecten

Subsidie aan erkende, Nederlandstalige niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties met kwalitatieve, inhoudelijke werking in Vlaams-Brabant en 4de pijlerorganisaties.

Subsidie uitwisselingsprojecten Noord-Zuid

Subsidie aan onderwijsinstellingen of sociale, jeugd-, milieu-, natuur- of culturele vzw's in Vlaams-Brabant voor de uitwisseling met een parallelle partner in het Zuiden.

Vlaams-Brabant FairTradeProvincie

Vlaams-Brabant neemt als provincie deel aan de actie 'FairTradeProvincie' om duurzame en eerlijke producten te steunen.

Ondersteuning 4de pijlerinitiatieven

Vlaams-Brabant kan jouw 4de pijler initiatief ondersteunen: financieel, logistiek of administratief. Meld ze ons.

Subsidie noodhulp

Subsidie voor het verlenen van noodhulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen, die zich bevinden in een ontwikkelingsland.

Nieuwsbrief Noord-Zuid

Digitale nieuwsbrief over de Noord-Zuidwerking in Vlaams-Brabant.

Inschrijven op deze nieuwsbrief

Naar boven