Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > FairTradeProvincie

Vlaams-Brabant FairTradeProvincie

Wat is FairTradeProvincie?

FairTradeProvincie - logo

FairTradeProvincie draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

Door middel van 6 criteria spelen we in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier maken we mensen in heel Vlaanderen warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame landbouw. Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie!

Vlaams-Brabant is FairTradeProvincie

Vlaams-Brabant behaalde de titel FairTradeProvincie, en voldoet dus aan de volgende 6 criteria:

 1. Provinciebestuur
  In 2009 engageerde Vlaams-Brabant zich officieel voor de campagne FairTradeProvincie. We kopen zelf fair trade producten aan zoals koffie, cacao en fruitsap en communiceren hier ook over. Boeiende fair trade-activiteiten en de verdere ontwikkeling van een duurzaam aankoopbeleid moeten de intenties van onze provincie nog sterker in de verf zetten.

 2. Gemeenten
  Niet minder dan 65% van de gemeenten in onze provincie moet meedoen met de campagne FairTradeGemeente en 70% hiervan moet deze titel ook effectief behalen. Concreet betekent dit dat we in totaal 29 titelgemeenten nodig hebben om een FairTradeProvincie te kunnen worden. De 29ste titel werd ondertussen binnengehaald door de gemeente Beersel.

 3. Provinciale instellingen
  Provinciale instellingen als de provinciedomeinen, scholen en onthaalbureau's kiezen voor fair trade. Ze dienen minstens 2 fair trade producten aan te kopen en hierover te communiceren. Fair trade is inmiddels in al onze provinciale instellingen ingeburgerd.

 4. Media-aandacht
  Een belangrijk criterium is om de campagne regelmatig onder de aandacht te brengen in de (lokale) pers. Hiermee bereiken we een groter publiek en krijgt de campagne meer bekendheid.

 5. Trekkersgroep
  De campagne moet in goede banen geleid worden door een provinciale trekkersgroep. Hierin zijn mensen van verschillende provinciale diensten vertegenwoordigd. Zij ondersteunen de fair trade-activiteiten en zorgen ervoor dat de zes criteria verankerd worden.

 6. Lokale duurzame producten
  Last but not least: we besteden ook aandacht aan lokale duurzame landbouw. Fair trade en 'local trade' zijn immers complementair en zijn allebei onderdeel van duurzame voeding. De provincie ondersteunt lokale eerlijke handel met woord en daad.

Lokale initiatieven

In de verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten lopen er mooie initiatieven. Meer informatie over hun campagnes vind je op de nationale website van de campagne (zie link onderaan de pagina).

Steun aan FairTrade-initiatieven

fairtrade kookboek

De provincie Vlaams-Brabant stelt jaarlijks een beperkt budget te beschikking voor originele of innovatieve FairTrade-initiatieven.

Heb jij een leuk en vernieuwend idee dat verder reikt dan de grenzen van je gemeente en dat mensen warm maakt voor FairTrade? Zeg het ons! We bekijken dan met jou of we er samen onze schouders kunnen onderzetten of op welke wijze we jouw initiatief kunnen versterken.

Zo realiseerden we bijvoorbeeld in 2016 het "Fairmmm Lekker"-kookboek. In dit kookboek worden verhalen en eerlijke gerechten van pittige nieuwkomers uit elf gemeenten van het Pajottenland gebundeld.

Extra informatie

Naar boven