Home  > Welzijn en gezondheid  > Handicap

Personen met een handicap

VAPH ondersteuning aanvragen?

Hier vind je meer informatie over de nieuwe aanvraagprocedure voor VAPH ondersteuning, en over het verschil tussen rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

Aan de slag met je persoonsvolgende budget

Dit budget kan je gebruiken om je zorg en ondersteuning te betalen.

Spoedprocedure persoonsvolgend budget (PVB)

Zit je in een noodsituatie of heb je een degeneratieve aandoening? Hier vind je welke stappen je moet zetten om een aanvraag tot ondersteuning in te dienen bij het VAPH. 


Subsidie voor organisaties voor personen met een handicap

Subsidie voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten ten behoeve van organisaties voor personen met een handicap.

Nieuws

Presentaties zorgbemiddelingsoverleg 28/10

Op 28 oktober had het zorgbemiddelingsoverleg plaats voor contactpersonen van meerderjarige zorgvragers die een prioritair te bemiddelen dossier hebben. Hier vind je de presentaties die deze dag gegeven werden.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Begeleiderspas

Als je een handicap hebt, kan je of jouw begeleider een begeleiderspas aanvragen bij de provincie Vlaams-Brabant. Met die pas kan je begeleider op bepaalde evenementen in Vlaams-Brabant gratis mee.

Alle publicaties

Naar boven