Home  > Welzijn en gezondheid  > Dierenwelzijn  > Zwerfkatten

Zwerfkatten

Kattensterilisatie-campagne: richtlijnen voor lokale besturen

Wat zijn zwerfkatten?
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren, en nooit met mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk te socialiseren.

Voortplanting
Een kat kan 2 à 3 nesten per jaar krijgen, en elk nest telt gemiddeld 4 tot 6 kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten.
De asielen worden dan ook overstelpt met 'overtollige' kleine katjes. Een onhoudbare situatie!

Zwerfkatten zorgen voor overlast en bedreigen de gezondheid
Zwerfpoezen doen hun behoefte in zandbakken, in tuinen, krabben vuilniszakken open, ... Dit alles gaat gepaard met milieuhinder en bezorgdheid omtrent volksgezondheid.
Hoe langer gewacht wordt om het zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier aan te pakken, hoe meer zwerfkatten er zullen bijkomen, en hoe meer het de stad of gemeente uiteindelijk zal kosten.

Sterilisatiecampagne

Sterilisatie/castratie
Sterilisatie/castratie is dan ook de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan!
In steeds meer steden en gemeenten worden zwerfkatten gevangen in speciale bakken en gesteriliseerd door een dierenarts die daarvoor een overeengekomen vergoeding krijgt van de gemeente of de stad. Daarna worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun omgeving.

Wat bij vaststelling zwerkattenproblematiek?

  • Melding bij de milieudienst van het gemeente- of stadsbestuur [PDF, 3 blz, 9,99 KB]. Vervolgens voert de wijkpolitie een buurtonderzoek uit.
  • De gemeente of stad vraagt aan de lokale dierenarts(en) of er bereidheid is mee te werken aan het project.
  • Het gemeente- of stadsbestuur sluit een overeenkomst met de lokale dierenarts(en). Hierin worden de tarieven vastgelegd die per sterilisatie/ castratie aangerekend worden aan het gemeente-of stadsbestuur. Vaak gaat het om voordelige tarieven.
  • Het gemeente -of stadsbestuur trekt hiervoor een krediet uit in de begroting.
  • Het gemeente -of stadsbestuur koopt een aantal vangkooien, deze zijn gemaakt uit licht materiaal en heel goed van kwaliteit. Kostprijs per kooi ca. 80 euro.
  • Het gemeente -of stadsbestuur meldt het tijdstip van de geplande actie aan de inwoners. Zo kunnen de eigenaars van huiskatten hun voorzorgen nemen. Hierrond worden het best de nodige afspraken gemaakt.
  • Het gemeente- of stadsbestuur zoekt een samenwerkingsverband met lokale erkende asielen of een ophaaldienst voor gewonde en gevonden dieren. Hierin worden de afspraken gemaakt rond de vangst van katten, het transport naar de dierenarts en het vrijlaten op de opvangplaats.
  • De gevangen zwerfkatten worden naar de dierenarts gebracht voor sterilisatie of castratie. Ze krijgen een knip in het oor als herkenning dat ze behandeld werden.
  • De behandelde katten worden opnieuw in hun omgeving vrijgelaten. 

Voor huiskatten van inwoners is er sterilisatieplicht

Elke kat die wordt verkocht of weggegeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud en/of voor verkoop of adoptie gesteriliseerd/gecastreerd worden. Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggegeven worden.

Sommige steden en gemeenten geven een subsidie voor de sterilisatie/castratie van je kat. Vraag dit na bij de milieudienst van je gemeente.

Naar boven