Home  > Welzijn en gezondheid  > Dierenwelzijn  > Subsidie werking dierenasielen en vogelopvangcentra

Subsidie werking erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant

Wat

De provincie Vlaams-Brabant kan een aanmoedigingssubsidie toekennen voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant.

Wie

De subsidie kan toegekend worden aan dierenasielen en vogelopvangcentra die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  1. erkend zijn door een hogere overheid;
  2. gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant;
  3. een openbaar bestuur, intercommunale, vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging zijn.


Procedure

De aanvraag samen met het volledige dossier indienen bij het provinciebestuur uiterlijk op 31 augustus van elk kalenderjaar. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Online aanvragen

  2. Per mail versturen naar het mailadres vermeld op het aanvraagformulier.
Naar boven