Home  > Welzijn en gezondheid  > Dierenwelzijn  > Info voor gemeenten en andere partners

Info voor gemeenten en andere partners

Beginselverklaring diervriendelijke gemeente

Gemeenten die de beginselverklaring ondertekenden in kaart [JPG, 175,67 KB]

Het ondertekenen van deze verklaring zorgt dat de gemeente ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in het regulier beleid, en om eventueel problemen op een diervriendelijke manier op te lossen. Aan de gemeenten die de beginselverklaring ondertekenen wordt een label overhandigd.

Model van samenwerkingsovereenkomst

Er is ook een model van samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het erkende dierenasiel uitgewerkt.

In een dergelijke overeenkomst worden er afspraken gemaakt tussen de asielen, de gemeenten en de politie over de dienstverlening en afspraken met het asiel, de uitvoeringsmodaliteiten van de gemeente en de jaarlijkse vergoeding die de gemeente aan het asiel dient te betalen.

Beginselverklaring diervriendelijke gemeente [PDF, 1 blz, 31,42 KB]

Melden van dieren in nood

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is?

Spreek in eerste instantie de eigenaar aan.
Is de eigenaar niet gekend/aanspreekbaar? Contacteer de lokale politie: Overzicht Politiezones [PDF, 1 blz, 21,89 KB]

Bij niet dringende zaken, vul je het online meldingsformulier van de Vlaamse overheid in: http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/meld-een-verwaarloosd-of-mishandeld-dier

Dierenartsen kunnen gezondheidsproblemen bij honden na aankoop melden via het meldpunt voor dierenartsen: http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/meldpunt-gezondheidsproblemen-bij-honden-na-aankoop

Wat te doen bij zwerfkattenproblematiek

Wat zijn zwerfkatten? 
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren, en nooit met mensen hebben leren omgaan. 

Zwerfkatten zorgen voor overlast en bedreigen de gezondheid - sterilisatie/castratie
Zwerfkatten doen hun behoefte in zandbakken, in tuinen, krabben vuilniszakken open, ... Dit alles gaat gepaard met milieuhinder en bezorgdheid omtrent volksgezondheid. Een kat kan 2 à 3 nesten per jaar krijgen, en elk nest telt gemiddeld 4 tot 6 kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten. Hoe langer gewacht wordt om het zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier aan te pakken, hoe meer zwerfkatten er zullen bijkomen, en hoe meer het de stad of gemeente uiteindelijk zal kost. Sterilisatie/castratie is dan ook de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan! In steeds meer steden en gemeenten worden zwerfkatten gevangen in speciale bakken en gesteriliseerd door een dierenarts die daarvoor een overeengekomen vergoeding krijgt van de gemeente of de stad. Daarna worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun omgeving.

Naar boven