Home  > Welzijn en gezondheid  > Armoede

Armoede

Provinciale participatieraad armoede

Mensen die weten wat het is in armoede te leven helpen samen met hun begeleider, lokale partners en de provincie mee aan provinciale acties en een beter beleid.

Methodiek 'Proactief toeleiden'

Vlaams-Brabant biedt ondersteuning op maat en een stappenplan aan voor gemeenten en OCMW's die rechthebbenden proactief willen toeleiden.

Lokale sensibilisering armoedebestrijding

Subsidie voor lokale sensibiliserende acties en projecten die armoede ondersteunen.

Naar boven