Home  > Welzijn en gezondheid  > Adressen, cijfers en beleid  > Subsidie vernieuwende projecten

Subsidie aan vernieuwende projecten in de welzijnssector

Wat

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Ofwel zijn het projecten die vernieuwend zijn voor de sector in het algemeen of specifiek voor Vlaams-Brabant. Projecten of inzichten kunnen al elders uitgevoerd zijn, maar mogen mits aanpassing aan de eigen sectorale of regionale Vlaams-Brabantse situatie uitgeprobeerd worden.

  2. Ofwel zijn het vernieuwende projecten die uitvoering geven aan het jaarthema dat door de provincie Vlaams-Brabant werd vastgelegd.

2015 was het laatste jaar waarin een vernieuwend project kon ingediend worden. Voor deze laatste projectoproep werkten we zonder jaarthema.

De projecten die een goedkeuring kregen, moeten opstarten in 2016. Deze projecten krijgen ook de mogelijkheid om in 2017 verder te werken.

Wie

Voor vzw's, feitelijke verenigingen of groeperingen van vzw's en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn in de welzijnssector.

Procedure

Deze subsidie werd afgesloten. Je kan deze niet meer aanvragen.

Naar boven