Home > Publicaties > Welzijn en gezondheid > Adressen, cijfers en beleid > Dossier 'Gezondheid' 2016

Dossier 'Gezondheid in Vlaams-Brabant' 2016 (cd-rom)

De gezondheidstoestand en -consumptie van de Vlaams-Brabander

Dossier 'Gezondheid in Vlaams-Brabant'

Om een gedegen beleid te kunnen voeren is er nood aan gegevens, maar op het vlak van gezondheid zijn deze slechts beperkt beschikbaar. In dit dossier bundelen we gegevens uit enquĂȘtes en administratieve databanken om toch een beeld te schetsen van de gezondheidstoestand van de bevolking, risicofactoren vanuit de levensstijl en de omgeving, preventieve gezondheidsacties en het aanbod en de consumptie in de gezondheidszorg. Verder gaan we in de op tewerkstelling in de gezondheidszorg en de verschillende opleidingen die tot een zorgberoep leiden.

  • Gezondheid van de Vlaams-Brabander: ongelijkheid in gezondheid, doodsoorzaken, chronisch zieken, ...
  • Levensstijl, omgeving en preventie: overgewicht, roken, woonomgeving, screeningscampagnes, vaccinaties, ...
  • Aanbod en consumptie van gezondheidszorg: individuele zorgverstrekkers, diensten, ziekenhuizen, ...
  • Tewerkstelling in de gezondheidszorg: personen met een tewerkstelling of een opleiding in een zorgberoep.

Bij bestelling ontvang je het dossier op cd-rom. De cd-rom bevat het document in Word en Pdf-formaat.

Dossier 'Gezondheid in Vlaams-Brabant' [PDF, 104 blz, 12,06 MB]

Papieren versie

Je kan een papieren exemplaar van het dossier aanvragen bij socialeplanning@vlaamsbrabant.be.

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Sociale planning en overleg, Tel. 016 26 77 87, socialeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Steunpunt Data & Analyse

Externe websites

Alle cijfers voor je stad of gemeente via provincies.incijfers.be

Naar boven