Home  > Welzijn en gezondheid  > Adressen, cijfers en beleid  > Investeren in welzijn

Investeren in welzijn

Wel op weg? Een analyse van het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant

  • 8 modules kreeg Vlaams-Brabant er sinds 2012 bij voor de bijzondere jeugdbijstand. De 4 andere provincies samen kregen er…429.  
  • 7,4 euro subsidie krijgt het CAW Halle-Vilvoorde per inwoner. In de rest van Vlaanderen is dat gemiddeld 12,34 euro per inwoner.
  • 90% van de toegekende uren gezinszorg worden in het arrondissement Leuven ingevuld. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is dat net geen 50%. 
  • 150 euro krijgt een Vlaams-Brabantse inwoner met een beperking als ondersteuning van het VAPH op jaarbasis. In de rest van Vlaanderen krijgt men gemiddeld 200 euro.
Deze en andere opmerkelijke cijfers komen uit het recentste provinciaal rapport “Wel op weg? Een analyse van het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant” dat op 21 september2015  werd voorgesteld op een trefmoment voor beleidsmakers en professionelen uit de welzijnssector. De provincie vergelijkt in haar nieuwste rapport voor de vierde keer het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant met de andere provincies en de verschillen binnen de beide arrondissementen. Uit de cijfers blijkt dat er helaas niets substantieel veranderd is aan de verhoudingen uit onze eerste meting in 2006, ondanks beloftevolle verklaringen in de twee laatste regeerakkoorden van de Vlaamse Regering. Inspanningen die eerder werden gedaan, worden soms zelfs in volgende besparingsrondes weer teniet gedaan. Het aanbod is hierdoor op veel plaatsen ontoereikend.

Specifiek karakter van de Rand
Bij de toekenning van subsidies of het erkennen van nieuwe initiatieven (denken we maar aan de Huizen van het Kind), valt op dat er nog steeds weinig of geen rekening gehouden wordt met het specifieke karakter van de Rand. Hoewel deze regio sterk verstedelijkt en zeer divers is, en zelfs te maken krijgt met grootstedelijke problematieken, is er bovendien geen erkende centrumstad met het daaraan verbonden aangepaste beleid en extra ondersteuning. Meer weten? Je kan het rapport rechts van deze pagina consulteren, of bestellen. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies van het dossier "Wel op weg?" vind je onderaan deze pagina.  

Impulsen voor welzijnsinitiatieven

De provincie nam zelf ook initiatieven via het impulsfonds: ze gaf investeringssubsidies voor startprojecten in de kinderopvang, de bijzondere jeugdbijstand, voor dagopvang ouderen en mensen met een beperking. Ze gaf voorzieningen subsidies om een aanbod te realiseren op nieuwe locaties. Zo stimuleert ze een goede spreiding van voorzieningen in onze provincie.

Sociale campus

Om het gebrek aan geschikte en betaalbare huisvesting voor welzijnsvoorzieningen op te vangen, zette de provincie haar schouders onder de uitbouw van vier sociale campussen: in Halle, Vilvoorde, Dilbeek en Haacht (Tildonk). Hierbij delen welzijnsvoorzieningen samen één gebouw of locatie. Door het schaaleffect worden vaste kosten verminderd en wordt de ruimte betaalbaar. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen voorzieningen en sectoren.

In oktober 2013 werd de eerste steen gelegd in Halle, ook in Dilbeek wordt er volop gebouwd. In Tildonk hebben de eerste organisaties hun intrek genomen in het voormalig Ursulinenklooster, in Vilvoorde zit de campus verdeeld op drie locaties in het stadscentrum. De sociale campussen huisvest o.a volgende organisaties:

  • Halle: CAW-Delta en het Wit-Gele Kruis
  • Dilbeek: Kind en Gezin, VDAB en 3WPLUS, kinderopvangcentrum Het Sloebernest, Rode Kruis Dilbeek, Basiseducatie Halle-Vilvoorde en het Huis van het Nederlands. Het OCMW zal er crisisopvang organiseren.
  • Tildonk: Het Regiohuis van Kind en Gezin en de CADO van Landelijke Thuiszorg

Dossier 'Investeren in welzijn 2006 - 2012'

Je kan het dossier donwloaden onderaan deze pagina, of een exemplaar aanvragen bij de cel sociale planning. Een samenvatting met de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen voor de toekomst is eveneens beschikbaar onderaan deze pagina.

Extra informatie

Contact

Sociale planning en overleg, Tel. 016 26 77 87, socialeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Wel op weg? Trefdag "Investeren in welzijn 2015"

Externe websites

Sociale campus Tildonk

Documenten

Wel op weg - samenvatting [DOC, 5 blz, 942 KB]

Publicaties

Dossier 'Wel op weg?'

Dit dossier biedt een stand van zaken op van het aanbod op het vlak van welzijn in Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven