Home  > Vrije tijd en cultuur  > Uitleendienst  > Andere uitleendiensten in Vlaams-Brabant

Andere uitleendiensten in Vlaams-Brabant

Andere uitleenmogelijkheden

Naast de eigen provinciale uitleendienst en uitleenmogelijkheden in de particuliere sector (geluidsfirma's, ...) zijn er in onze provincie nog andere mogelijkheden om materiaal uit te lenen.

Bij je eigen stad of gemeente

In de gemeentelijke of stedelijke uitleendiensten kan je meestal alleen terecht als je vereniging of organisatie erkend is door het betrokken bestuur. Meestal heeft je vereniging of organisatie haar zetel of werking op het grondgebied van de gemeente. Is dat niet geval, dan kan je daar meestal geen materiaal aanvragen.

De aanvraagvoorwaarden verschillen wellicht van uitleendienst tot uitleendienst. Je vraagt ze best na bij de verantwoordelijke van de betrokken uitleendienst.

Kampeermateriaal voor jeugdwerk uitlenen

Je kan senior- en patrouilletenten uitlenen bij het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media via de Uitleendienst kampeermateriaal.

Sportmateriaal uitlenen

Je kan (sport)vereniging of school sportmateriaal uitlenen bij Sport Vlaanderen, met ook een balie in Hofstade.

Toneel- en podiummateriaal uitlenen

Je kan theaterspots, statieven, bekabeling en ander podiummateriaal uitlenen bij Zinnema.

Volksspelen uitlenen

Je kan spelmateriaal uitlenen om oude volksspelen te organiseren bij het Sportimonium van Sport Vlaanderen.

Publicaties

Catalogus uitleenmateriaal

Catalogus met het uitleenmateriaal van de provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant. Versie 2019.

Alle publicaties

Naar boven