Home  > Vrije tijd en cultuur  > Sport  > Sport voor personen met een handicap  > Subsidie sportinitiatieven gehandicapten

Subsidie voor sportinitiatieven voor personen met een handicap

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Tot het einde van 2017 blijft het provinciebestuur bevoegd voor G-sport. De subsidies voor het werkingsjaar 2017 werden reeds toegekend. Voor 2018 kunnen sporters en verenigingen terecht op:
https://www.sport.vlaanderen/g-sport-in-vlaanderen/financiele-ondersteuning-g-sport/


Subsidie voor Vlaams-Brabantse sportinitiatieven (evenementen, projecten of vormingsactiviteiten) die openstaan voor elke Vlaams-Brabander met een handicap, gericht zijn op de stimulering van actieve sportparticipatie en continuering nastreven.

Het betreft een degressieve subsidie:

  • Het eerste jaar bedraagt ze maximaal 75% van de aanvaarde uitgaven, met een maximum van 3.750 euro.
  • Het tweede jaar bedraagt de subsidie maximaal 50% van de aanvaarde uitgaven, met een maximum van 2.500 euro.
  • Het derde jaar bedraagt de subsidie maximaal 25% van de aanvaarde uitgaven, met een maximum van 1.250 euro.

Wie

  • Gemeentelijke sportdiensten.
  • Vzw De Rand in gemeenten met taalfaciliteiten.
  • Erkende Vlaamse sportfederaties.
  • Sportclubs met vzw-statuut of die aangesloten zijn bij de gemeentelijke / stedelijke sportraad.

Procedure

De aanvraag, digitaal of schriftelijk, dient bij het provinciebestuur toe te komen, uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het sportinitiatief wordt georganiseerd.

Er kan jaarlijks maar één sportinitiatief per aanvrager worden gesubsidieerd.

  • ONLINE aanvragen: de datum van ontvangst komt overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.
  • per mail naar subsidiessport@vlaamsbrabant.be, de datum van ontvangst komt overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Belangrijk

Als provincie hechten we veel belang aan de toegankelijkheid van uw initiatief voor personen met een handicap.
Met uw inspanningen op dat vlak zal rekening gehouden worden bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag aan de hand van een ingevulde checklist toegankelijke evenementen.
Praktische tips vindt u in een brochure van Intro. Kijk ook even in het aanbod van onze provinciale uitleendienst, u vindt er heel wat materiaal dat de toegankelijkheid van uw initiatief kan bevorderen. 
Lees meer over toegankelijke evenementen en download de checklist en brochure

Nieuws

Sportinitiatieven G-sport

De provincie Vlaams-Brabant geeft 61.800 euro aan 33 G-sportinitiatieven voor mensen met een handicap.

Alle nieuwsberichten

Naar boven