Home  > Vrije tijd en cultuur  > Sport  > Sport voor personen met een handicap  > G-sportfederaties

G-sportfederaties

Parantee vzw

Parantee vzw biedt verschillende mogelijkheden voor personen met een handicap:

 • Tal van sporten die geschikt zijn voor personen met een handicap
 • Specifieke sporten uitsluitend ontwikkeld voor een specifieke handicap (vb. boccia, torbal en goalbal)
 • Enige Vlaamse sportfederatie die de begeleiding van topsporters met een beperking opvolgt

Recreatief Aangepast Sporten

RECREAS VZW

 • IS een door Bloso erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
 • RICHT ZICH NAAR personen met een handicap, chronisch zieken, invaliden, familie en vrienden
 • WIL dat zoveel mogelijk personen met een beperking in Vlaanderen op regelmatige en kwaliteitsvolle wijze aan recreatieve sportbeoefening kunnen doen

Een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden:

 • in clubverband
 • initiatie- en sportdagen
 • provinciale tornooien
 • sportkampen
 • Europese surfweek
 • skivakanties
 • bijscholingen
 • infosessies
 • G-voetbal
 • hippotherapie & aangepast paardrijden

Contact:

02-515 02 54, info@recreas.be, www.recreas.be, www.g-voetbal.be

Psylos

Psylos is de Vlaamse Federeatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg:

 • Bijdragen tot een verhoogde levenskwaliteit van cliĆ«nten van de geestelijke gezondheiszorg
 • Recreatief sport- en vrijetijdsaanbod per doelgroep, gericht op het reguliere aanbod waar mogelijk
 • Overlegplatform voor de professionele medewerkers in de sector met het oog op een kwalitatieve ondersteuning en begeleiding

Extra informatie

Contact

Lieve Callens, Dienst sport, Tel. 016-26 76 57, sport@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Naar boven