Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur

Waterwerken in provinciedomein Het Vinne (12 juni 2019)

Het Vinne blijft open tijdens werkzaamheden

We plannen grootschalige werken aan het Vinnemeer. Het provinciedomein blijft wel open voor bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers.

 • Wandelwegen kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden voor de veiligheid.
 • De Vinnehoeve, bistro en speeltuin blijven toegankelijk tijdens de werken.
 • Vogelkijkhut verhuist van op het meer naar de rand.
 • Knuppelpaden worden afgebroken. Later komen er nieuwe.

We houden je ook op de hoogte via

Bekijk de reportage van VRT-nieuws


Waarom deze werken?

Samen met onze partners willen we dat Het Vinne een trekpleister (Natura2000) blijft voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten. Helaas verstoort het organische materiaal op de bodem steeds sterker dit doel. Want een combinatie van gevarieerde vegetatie rond open water en velden van waterriet rond dit water zijn noodzakelijk als broedlocatie voor vogelsoorten als roerdomp, woudaapje, grote karekiet, snor en rietzanger. Maar

 • Het organische materiaal op de bodem lost op tot nutriënten en vormt voedingsstoffen voor algen.
 • Algen groeien door deze voedingsstoffen en gebruiken het aanwezige zuurstof (blauwalg veroorzaakte in 2015 nog veel vissterfte).
 • Door dit zuurstofverbruik stijgt ook het stikstofgehalte in het oppervlaktewater wat de rietstengels breekbaar maakt.
 • Teveel nutriënten versnellen bovendien de verlanding, het proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen.

De werken zijn dus echt noodzakelijk om vogels, vissen, insecten en planten op lange termijn te laten overleven in dit gebied. Het vervuilde water zou, zeker in warme, droge zomers de oorzaak zijn van veel vis- en vogelsterfte.


Impact van de werken op korte termijn?

De werken zullen uiteraard een grote impact hebben op de waterdieren die er nu leven. We proberen samen met de bevoegde instanties om de schade voor planten, dieren en mensen zo veel mogelijk te beperken.

 • Vogels: werken starten na het broedseizoen 2019 en moeten afgerond zijn voor het broedseizoen van 2020. Het waterpeil zal dan nog niet helemaal hersteld zijn. Watervogels zullen uitwijken naar een andere broedplaats, maar ook terugkeren als het water in 2021 terug van goede kwaliteit is.
 • Vissen: het water wordt zeer geleidelijk weggepompt via het bestaande grachtensysteem. In de grachten wordt het slib geruimd maar er blijft water aanwezig waarin kleinere vissen kunnen overleven.
  Samen met Agentschap Natuur en Bos en visverenigingen proberen we de meeste vissen af te vangen en te transporteren naar andere vijvers. In de modder en in de grachten blijven naar alle waarschijnlijkheid genoeg eitjes en kleine vissen achter zodat het vissenbestand zich na de werken spontaan terug kan herstellen.
 • De opvolging van de flora en fauna in het gebied gebeurt voor, tijdens en na de werken door een beheercommissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende bevoegde instanties als ANB, Natuurpunt, INBO, VLM.


Extra informatie

Contact

Provinciedomein Het Vinne , Tel. 011 78 18 19, provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw

Naar boven