Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur

Stand van zaken waterwerken Het Vinne (02 april 2020)

Waterwerken hervat

De meerbodem in Het Vinne is ondertussen voldoende droog voor de volgende fase van de werken.

Een gespecialiseerde firma:
 • freest de boomstronken uit de bodem
 • voert het takhout af
 • verwijdert de houtopslag aan de rand van het meer

Tijdens het broedseizoen zal er geen water in het meer zijn. Daardoor is er minder voedsel en zullen bepaalde vogelsoorten Het Vinne even ontwijken.
We werken dus ijverig verder om het leefgebied van vele dieren zo snel mogelijk te herstellen.

Het Vinne blijft open tijdens werken

Het provinciedomein blijft tijdens de werkzaamheden open voor bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers.

 • Wandelwegen kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden voor de veiligheid.
 • De Vinnehoeve, bistro en speeltuin blijven toegankelijk tijdens de werken.
 • Vogelkijkhut verhuist van op het meer naar de rand.
 • Knuppelpaden worden afgebroken. Later komen er nieuwe.

We houden je op de hoogte via

Bekijk de reportage van VRT-nieuws


Waarom deze werken?

Samen met onze partners willen we dat Het Vinne een trekpleister (Natura2000) blijft voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten. Helaas verstoort het organische materiaal op de bodem steeds sterker dit doel. Want een combinatie van gevarieerde vegetatie rond open water en velden van waterriet rond dit water zijn noodzakelijk als broedlocatie voor vogelsoorten als roerdomp, woudaapje, grote karekiet, snor en rietzanger. Maar

 • Het organische materiaal op de bodem lost op tot nutriënten en vormt voedingsstoffen voor algen.
 • Algen groeien door deze voedingsstoffen en gebruiken het aanwezige zuurstof (blauwalg veroorzaakte in 2015 nog veel vissterfte).
 • Door dit zuurstofverbruik stijgt ook het stikstofgehalte in het oppervlaktewater wat de rietstengels breekbaar maakt.
 • Teveel nutriënten versnellen bovendien de verlanding, het proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen.

De werken zijn dus echt noodzakelijk om vogels, vissen, insecten en planten op lange termijn te laten overleven in dit gebied. Het vervuilde water zou, zeker in warme, droge zomers de oorzaak zijn van veel vis- en vogelsterfte.


Impact van de werken?

De werken hebben een grote impact op de waterdieren die er nu leven. We proberen samen met de bevoegde instanties om de schade voor planten, dieren en mensen zo veel mogelijk te beperken.

 • Vogels: Watervogels zullen uitwijken naar een andere broedplaats, maar ook terugkeren als het water terug van goede kwaliteit is.
 • Vissen: Samen met Agentschap Natuur en Bos en visverenigingen vingen we de vissen uit het meer en transporteerden ze naar andere vijvers. Het water werd zeer geleidelijk weggepompt via het bestaande grachtensysteem. In de grachten ruimen we slib. Er blijft voldoende water aanwezig waarin kleinere vissen kunnen overleven.
 • De opvolging van de flora en fauna in het gebied gebeurt voor, tijdens en na de werken door een beheercommissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende bevoegde instanties als ANB, Natuurpunt, INBO, VLM.

Extra informatie

Contact

Provinciedomein Het Vinne , Tel. 011 78 18 19, provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw

Naar boven