Home > Kalender > Vrije tijd en cultuur > Voorjaarslezing: plaatsnamen in Vlaams-Brabant

Voorjaarslezing: plaatsnamen in Vlaams-Brabant

Schrijf je in!

In deze voorjaarslezing kom je te weten:

 • hoe plaatsnamen bijdragen tot lokaal historisch onderzoek.
 • hoe je plaatsnamen verklaart.
 • hoe je plaatsnamen best interpreteert.

We gaan bovendien ook aan de slag met enkele gevalstudies. Zo maak je meteen kennis met:

 • het opzet en het nut van de Leuvense toponiemendatabank.
 • de betekenis van Lakense toponiemen.
 • de meerwaarde van onderzoek naar volksnamen. 
Interesse? Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht vóór 17 juni 2019 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.

Programma

 • 10.00 uur: onthaal met koffie/thee
 • 10.15 uur: welkomstwoord
 • 10.20 uur: Theorie en praktijk van de plaatsnaamkunde – Magda Devos (UGent & Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie)
 • 11.10 uur: Plaatsnamen en het historische landschap: hun waarde als bron voor de archeologische realiteit maar ook de perceptie van het landschap in het verleden – Dries Tys (Vrije Universiteit Brussel)
 • 12.00 uur: broodjeslunch
 • 13.00 uur: De geïntegreerde Leuvense toponiemendatabank in opbouw – Marika Ceunen (Stadsarchief Leuven)
 • 13.30 uur: Toponymie als toegang tot de historische aardrijkskunde en cultuurgeschiedenis van Noordwest-Brusselse gemeenten – Pierre Van Nieuwenhuysen (Heemkundige kring Graafschap Jette)
 • 14.00 uur: Overijse in de "talencorridor". Conceptualisering en perceptie aan de hand van tweetalig microtoponymisch onderzoek – Guy Vande Putte
 • 14.30 uur: Van “Klein Rusland” (1925) tot “De Apenplaneet” (1975): volksnamen voor sociale wijken in Vlaanderen – Evert Vandeweghe (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Organisator

Deze voorjaarslezing is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven.

Wanneer

zaterdag 22 juni 2019 van 10.00 tot 15.00 uur

Locatie

Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Contact

Prijs

gratis

Extra informatie

Verwante pagina's

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Externe websites

Rijksarchief Leuven

Naar boven