Home > Kalender > Vrije tijd en cultuur

Najaarslezing: Waterlopen en beheer in Vlaams-Brabant.

Van valleilandschap tot groene stroom

Detail Ferrariskaart (1771-1777), Maalbeekvallei en Oyenbrugmolen © KBR
Kom naar de najaarslezing over de historische dynamiek van rivieren en beken. We besteden bijzondere aandacht voor de menselijke activiteiten die een impact hadden op deze landschappen.

Thema's die aan bod komen:
 • een geografisch kader over de ontwikkeling van riviervalleien
 • een historisch overzicht van waterbeheer en -benutting
 • een inzicht in relevant bronnenmateriaal
 • enkele gevalstudies van onderzoek, publieksdeling en landschapsontwikkeling
De najaarslezing is VOLZET. Ben je er toch graag bij? Zet je op de wachtlijst.

Programma

 • 10.00 uur: Onthaal met koffie/thee
 • 10.15 uur: Welkomstwoord
 • 10.20 uur: Het rivierlandschap in verandering: lange-termijn dynamiek van rivieren en valleigebieden in het Dijle- en Demerbekken - Gert Verstraeten (KU Leuven)
 • 11.00 uur: Onderzoek naar waterlopen en hun beheer. Wat vind ik in het archief? - Jan De Cock (Heemkundig Genootschap “van Witthem” Beersel) en Danielle Caluwé (DIMA-BOSA/Algemeen Rijksarchief)
 • 11.40 uur: Op zoek naar Den Liberen Loop: rivierbeheer en traditionele landbouwsystemen in Vlaanderen voor 1900 - Tim Soens (Universiteit Antwerpen)
 • 12.30 uur: Broodjeslunch
 • 13.30 uur: Rivierbeheer tijdens het ancien régime: de Demeradministratie in de 17de en 18de eeuw - Johan Breugelmans (Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde)
 • 14.00 uur: De herontdekking van onze beken: over de ontsluiting van kennis over het Kampenhoutse bekenlandschap - Hubert Gulinck (Heemkring Campenholt)
 • 14.30 uur: Casus Oyenbrugmolen. Het restauratie-energieproject van een beschermde watermolen - Erik Van Hemelrijck (Vereniging Oyenbrugmolen)

Organisator

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Vaartstraat 24 - 3000 Leuven

Wanneer

zaterdag 07 december 2019 van 10.00 tot 15.00 uur

Locatie

Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Contact

Prijs

gratis

Extra informatie

Verwante pagina's

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Externe websites

Rijksarchief Leuven

Schrijf je in voor de najaarslezing

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven