Home > Kalender > Vrije tijd en cultuur > Lezing 'Historische hoeves'

Lezing 'Historische hoeves in Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van boerderijgebouwen'

Blik op heden, verleden en toekomst

Ferrariskaart

Tijdens deze najaarslezing komen de evoluties in bouwkundige vormgeving en landschappelijke inplanting van historische hoeves sinds de 16de eeuw aan bod. De dynamiek van hoevebouw getuigt immers van bredere processen op sociaal, economisch, landbouwtechnisch en architecturaal vlak. Bij de restauratie en herbestemming van hoeves komen heel wat uitdagingen kijken. Welke rol spelen erfgoedwaarden en historische kennis bij architecturale en ruimtelijke ingrepen om historische hoevestructuren aan nieuwe functies aan te passen? En hoe past dit in het huidige beleid rond plattelandsontwikkeling?
Historici, geografen, heemkundigen en eigenaars laten je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie en het beheer van historische boerderijgebouwen.

Programma

oude hoeve De najaarslezing is VOLZET.
  • 10.00 uur: onthaal met koffie/thee
  • 10.15 uur: welkomstwoord

  • 10.20 uur: Recent boerderijonderzoek in Noord-Brabant - Karel A.H.W. Leenders (Nederland)
  • 11.20 uur: Fier op de hoeve van hier. Bronnen voor onderzoek en documentatie van historische hoeves – Claudia Houben (Centrum Agrarische Geschiedenis en Regionaal Landschap Zuid-Hageland) 
  • 11.40 uur: De hoeve van Baerdeghem in Zemst – Paul Behets (De Semse – heemkring Zemst)

  • 12.00 uur: broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Documentatiecentrum en Rijksarchief

  • 13:00 uur: Uiteenlopende herbestemmingen van Lubbeekse hoeves. Het Goorbroekhof: van een hoeve in verval naar een woonerf in een oud boerenlandschap – Pieter Pardaens (Lubbeek) en Hoeve Van der Elst, heden B&B Craywinckelhof – Godelieve Vanzavelberg (Heemkundige Kring Libbeke)
  • 13.40 uur: Van boerenerf naar woonerf – cohousing als vanzelfsprekende etappe in de historiek van het Pachthof van Hertoginnedal – Patrick Moyersoen (architect-ontwerper) en Paul Corthouts (initiatiefnemer-bewoner)
  • 14:00 uur: Aanwenden van historische hoeves in hedendaagse landbouwactiviteiten – Filip Meysmans (Hof van Ossel, Merchtem)

  • 14.20 uur: Slotbeschouwing: recente tendensen in het hergebruik van hoeves – Karel Lhermite (adviseur plattelandsontwikkeling Landelijk Gilden - Plattelandsacademie)

Organisator

Wanneer

zaterdag 08 december 2018 van 10.00 tot 15.00 uur

Locatie

Villerscollege, Vaartstraat 24 - 3000 Leuven

Contact

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Vaartstraat 24 - 3000 Leuven

Prijs

gratis

Extra informatie

Contact

Nicolas Mazeure, Dienst erfgoed, Tel. 016 26 76 77, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Externe websites

Rijksarchief Leuven

Naar boven