Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Brabants trekpaard

De cultuur van het Brabants trekpaard

Erkenning trekpaardencultuur

Brabantse trekpaarden

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven. De provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis hebben, samen met actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap, de erkenning van de Belgische trekpaardencultuur op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed aangevraagd. Doel is om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan volgende generaties.
Op 11 januari 2018 besliste Minister van Cultuur Sven Gatz om de cultuur rond het Brabants trekpaard toe te voegen aan de inventaris. "Deze stoere dieren imponeren en blijven heel wat volk op de been brengen. Met de erkenning zetten we de traditie niet alleen extra in de kijker, we zorgen er ook voor dat ze in stand wordt gehouden zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten", zegt Sven Gatz.
Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed en stimuleert het behartigen ervan. Op de lijst staan nu 52 elementen.Het bewaarde erfgoed onderzocht

Belgisch kampioenschap Brussel 1880-1914 (Paul De Brauwer)

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis voerde, i.s.m. de betrokken erfgoedgemeenschap, een basisonderzoek om het (im)materieel erfgoed van het Belgisch trekpaard in kaart te brengen. Dit onderzoek schetst een beeld van het bewaarde erfgoedmateriaal en zijn representatieve waarde voor de erfgoedtradities en -gebruiken.

Erfgoedzorgtraject

Trekpaard trekt boomstammen

Op 6 februari 2016 werd het startschot gegeven voor een erfgoedzorgtraject waarbij de brede erfgoedgemeenschap betrokken werd. Om dit te realiseren werd de Trekpaardenraad, vertegenwoordiging van de betrokken actoren, opgericht. Deze raad fungeert als klankbordgroep die het veilig stellen van de trekpaardencultuur opvolgt, begeleidt, coördineert en inspireert.
Na een doorlichting van de huidige sterktes, zwaktes, problemen en kansen bij de duurzame vrijwaring van de trekpaardencultuur, heeft ze - na regelmatige terugkoppeling naar de bredere erfgoedgemeenschap - op vele domeinen acties bepaald, die bijdragen aan een toekomst voor de traditie. Het erkenningsdossier werd ingediend door de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard, in naam van de Trekpaardenraad.


Erfgoedzorgplan - prioriteiten (infomoment 11 februari 2017) [PDF, 6 blz, 2,61 MB]

Publicatie over trekpaardencultuur

Keuring trekpaard

De provincie werkt, i.s.m. Centrum voor Agrarische Geschiedenis, aan de samenstelling van een publicatie over geschiedenis, heden en verleden van de trekpaardencultuur, met nadruk op de immateriële aspecten van dit erfgoed. Het boek zal steunen op een interviewproject dat de verhalen, beleving en betekenisgeving van het trekpaard door de erfgoedgemeenschap documenteert. Te verwachten eind 2018.
Erfgoedobjecten gelinkt aan deze cultuur kan je terugvinden via de databanken Erfgoedplus.be en Het Virtuele Land.

Toeristisch uithangbord

Brabants trekpaard met koets. Foto Dominic Verhulst

Het Brabants trekpaard is voor Toerisme Vlaams-Brabant het icoon voor de toeristische regio Groene Gordel. Via allerlei acties zet ze zich in voor de promotie van een multifunctioneel en breed inzetbaar trekpaard, het verhogen van de zichtbaarheid van het trekpaard en het onder de aandacht brengen van het trekpaardenerfgoed.

Naar boven