Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Brabants trekpaard

De cultuur van het Brabants trekpaard

Erkenning van de Belgische trekpaardencultuur

Brabantse trekpaarden

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven.

Sinds 2018 is de Belgische trekpaardencultuur erkend en toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Initiatiefnemers: actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap ondersteund door de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard dienden het erkenningsdossier in naam van de Trekpaardenraad in.

Publicatie

Het boek ‘Kweker, keuring en kordeel. De Belgische trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant’ schetst de veelzijdigheid van deze cultuur.  Je ontdekt de technieken, vaardigheden, gebruiken en rituelen, eigen aan de kweek en het gebruik van trekpaarden.


Ontdek het bewaarde erfgoed

Belgisch kampioenschap Brussel 1880-1914 (Paul De Brauwer)

Het bewaarde (im)materieel erfgoed van het Belgisch trekpaard is door het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en de betrokken erfgoedgemeenschap in kaart gebracht.
Bekijk de collectie op Erfgoedplus om een beeld te krijgen van de evolutie en de geschiedenis van deze cultuur met de bijbehorende tradities en -gebruiken.


Schoolactiviteiten rond trekpaarden

Ben je leerkracht in het basisonderwijs? Wil je jouw klas laten kennismaken met het Brabants trekpaard? 

  • De collectie van Erfgoedplus geeft je een beeld van de (historische) tradities en -gebruiken rond trekpaarden: foto's en postkaarten, kunstwerken, prijsmateriaal, landbouwgereedschap, optuigmateriaal, fokkerijdocumenten, …


Nieuwe toekomst voor het Brabants trekpaard

Om het erfgoed van de trekpaardencultuur in stand te houden, zet de provincie in op actieve kennisoverdracht en stimuleert ze het trekpaardengebruik op vele domeinen. Op de nieuwe website www.brabantstrekpaard.be vind je
  • een activiteitenkalender van trekpaardevenementen, inclusief vormingen en workshops
  • een overzicht van trekpaarddiensten 
  • documentaires en handleidingen over trekpaardentechnieken: optuigen voor mennen op kordeel, ploegen en boomslepen.

Toeristisch uithangbord

Brabants trekpaard met koets. Foto Dominic Verhulst

Het Brabants trekpaard is voor Toerisme Vlaams-Brabant het icoon voor de toeristische regio Groene Gordel. Zij zorgen via allerlei acties voor

  • de promotie van een multifunctioneel en breed inzetbaar trekpaard.
  • de verhoging van de zichtbaarheid van het trekpaard.
  • aandacht voor het trekpaardenerfgoed.


Publicaties

Kweker, keuring en kordeel

Een rijk geïllustreerd boek over de Belgische trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven