Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Brabants trekpaard

De cultuur van het Brabants trekpaard

Erkenning Belgische trekpaardencultuur

Brabantse trekpaarden

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven.
Op 11 januari 2018 besliste Minister van Cultuur Sven Gatz om de Belgische trekpaardencultuur te erkennen en toe te voegen aan de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot het levend houden van dit rijke immaterieel cultureel erfgoed en het doorgeven aan volgende generaties.
Initiatiefnemers: de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, samen met actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap. Het erkenningsdossier werd ingediend door de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard, in naam van de Trekpaardenraad.


Het bewaarde erfgoed onderzocht

Belgisch kampioenschap Brussel 1880-1914 (Paul De Brauwer)

Om het bewaarde (im)materieel erfgoed van het Belgisch trekpaard in kaart te brengen, voerde Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, i.s.m. de betrokken erfgoedgemeenschap, een onderzoek uit. Een selectie van de diverse materiële objecten is te bekijken op Erfgoedplus.be:

  • foto’s en postkaarten van kampioen- en werkende paarden, kunstwerken over het trekpaard, prijsmateriaal, landbouwgereedschap, optuigmateriaal, fokkerijdocumenten, …
  • afkomstig van zowel publieke musea en erfgoedinstellingen als private verenigingen en verzamelaars
  • de collectie geeft een beeld van de evolutie en de geschiedenis van de trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant en de bijbehorende tradities en -gebruiken.

Erfgoedzorgtraject

Trekpaard trekt boomstammen

Op 6 februari 2016 werd het startschot gegeven voor een erfgoedzorgtraject waarbij de brede erfgoedgemeenschap betrokken werd. Om dit te realiseren werd de Trekpaardenraad, vertegenwoordiging van de betrokken actoren, opgericht. Deze raad fungeert als klankbordgroep die het veilig stellen van de trekpaardencultuur opvolgt, begeleidt, coördineert en inspireert.
Na een doorlichting van de huidige sterktes, zwaktes, problemen en kansen bij de duurzame vrijwaring van de trekpaardencultuur, heeft ze op vele domeinen acties bepaald, die bijdragen aan een toekomst voor de traditie.


Erfgoedzorgplan - prioriteiten (infomoment 11 februari 2017) [PDF, 6 blz, 2,61 MB]

Publicatie over trekpaardencultuur

Keuring trekpaard

De provincie werkt, i.s.m. Centrum voor Agrarische Geschiedenis, aan de samenstelling van een publicatie over geschiedenis, heden en verleden van de trekpaardencultuur, met nadruk op de immateriële aspecten van dit erfgoed. Te verwachten eind 2018.

Toeristisch uithangbord

Brabants trekpaard met koets. Foto Dominic Verhulst

Het Brabants trekpaard is voor Toerisme Vlaams-Brabant het icoon voor de toeristische regio Groene Gordel. Via allerlei acties zet ze zich in voor de promotie van een multifunctioneel en breed inzetbaar trekpaard, het verhogen van de zichtbaarheid van het trekpaard en het onder de aandacht brengen van het trekpaardenerfgoed.

Naar boven