Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Brabants trekpaard

De cultuur van het Brabants trekpaard

Erkenning van de Belgische trekpaardencultuur

Brabantse trekpaarden

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven.

Op 11 januari 2018 besliste Minister van Cultuur Sven Gatz om de Belgische trekpaardencultuur te erkennen en toe te voegen aan de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot het levend houden van dit rijke immaterieel cultureel erfgoed en het doorgeven aan volgende generaties.
Initiatiefnemers: actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap ondersteund door de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard dienden het erkenningsdossier in naam van de Trekpaardenraad in.

Ontdek het bewaarde erfgoed

Belgisch kampioenschap Brussel 1880-1914 (Paul De Brauwer)

Het bewaarde (im)materieel erfgoed van het Belgisch trekpaard is door het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en de betrokken erfgoedgemeenschap in kaart gebracht.
Bekijk de collectie op Erfgoedplus om een beeld te krijgen van de evolutie en de geschiedenis van deze cultuur met de bijbehorende tradities en -gebruiken.


Schoolactiviteiten rond trekpaarden

Ben je leerkracht in het basisonderwijs? Wil je jouw klas laten kennismaken met het Brabants trekpaard? 

  • De collectie van Erfgoedplus geeft je een beeld van de (historische) tradities en -gebruiken rond trekpaarden: foto's en postkaarten, kunstwerken, prijsmateriaal, landbouwgereedschap, optuigmateriaal, fokkerijdocumenten, …


Wordt verwacht: publicatie

In juni 2019 verschijnt een publicatie over de geschiedenis, heden en verleden van de trekpaardencultuur, met nadruk op de immateriële aspecten van dit erfgoed (i.s.m. CAG).

Nieuwe toekomst voor het Brabants trekpaard

Om het erfgoed van het trekpaard in stand te houden zoekt de provincie, met Europese subsidies uit het programma voor plattelandsontwikkeling, naar nieuwe mogelijkheden om zijn toekomst te garanderen.

  • Documenteren van drie trekpaardentechnieken en overdracht aan nieuwe gebruikers: mennen op kordeel, ploegen met een Brabantse wentelploeg en boomslepen. 
  • Projecten om trekpaarden in te zetten in de sociale zorg en bij openbare diensten, zoals afvalophaling of groenbeheer. 
  • Ontwikkeling van een bekwaamheidsproef die trekpaarden beoordeelt op hun functionele nut.
  • Een kruispuntplatform dat aanbieders en afnemers van trekpaarddiensten met elkaar in contact brengt.

Toeristisch uithangbord

Brabants trekpaard met koets. Foto Dominic Verhulst

Het Brabants trekpaard is voor Toerisme Vlaams-Brabant het icoon voor de toeristische regio Groene Gordel. Zij zorgen via allerlei acties voor

  • de promotie van een multifunctioneel en breed inzetbaar trekpaard.
  • de verhoging van de zichtbaarheid van het trekpaard.
  • aandacht voor het trekpaardenerfgoed.


Publicaties

Wat is een Brabants trekpaard?

Wat is een Brabants trekpaard? Deze folder toont een infografiek met weetjes over het Brabants trekpaard. Bovendien staat op de keerzijde een leuke foto van deze kolossale vriend.

Alle publicaties

Naar boven