Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur > 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten WOI

55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten 100 jaar einde WOI (06 december 2018)

Onroerend erfgoedinitiatieven herinneren aan einde van de Groote Oorlog

De provincie ondersteunt éénmalig projecten die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden of die (de omgeving van) onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen. Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht.

De ondersteunde projecten

 • Aarschot
  • Project: attentiestenen
  • De plaatsing van attentiestenen met foto’s in een wandelparcours door de stad Aarschot.De foto’s geven een beeld van de stad voorafgaand aan de verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog en bieden een confrontatie met naoorlogse wederopbouw. Dit project past in het kader van de expo “Wederopbouw” in het Stedelijk Museum. 
  • Subsidie: 3.768 euro
  • Onthulling: 20 augustus 2018

 • Asse
  • Project: herbeplanting herdenkingsplaatsen
  • De herinrichting – door een ingroening met bodembedekkers – van de ereperken op de begraafplaatsen van Asse-centrum en Mollem en het perk van het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van een vijandelijke dynamietontploffing op 12 november 1918 in Mollem (Beneden Vrijlegem). 
  • Subsidie: 1.650 euro
  • Onthulling: n.t.b.

 • Begijnendijk
  • Project: herdenkingsborden WOI
  • De plaatsing van herdenkingsborden op een zestal locaties. Aan de hand van tekst- en beeldmateriaal maken ze elk een deel van de lokale WOI-geschiedenis en het nog zichtbare onroerende erfgoed m.b.t. WOI kenbaar.
  • Subsidie: 5.000 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Bertem – Korbeek-Dijle
  • Project: gedenkmonument oorlogsslachtoffers Korbeek-Dijle
  • De oprichting van een herdenkingsmonument, geflankeerd door groenaanleg en infobord, buiten aan de kerk van Korbeek-Dijle. Het bestaat uit een sereen, neutraal en eigentijds kunstwerk van de beeldhouwer Tjerrie Verhellen. 
  • Subsidie: 2.625 euro
  • Onthulling: 9 september 2018

 • Bierbeek
  • Project: oprichting vredesmonument in 'martelaarsdorp' Korbeek-Lo
  • De oprichting van een geheel nieuw 'vredesmonument' met tekstuele component op een historisch relevante locatie in Korbeek-Lo, op de hoek van Tiensesteenweg (N3) en Ridderstraat. Het monument eert de lokale oorlogsslachtoffers, gesneuvelde soldaten en oud-strijders, waarvan velen niet op bestaande herdenkingsmonumenten vermeld staan. 
  • Subsidie: 4.500 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Glabbeek
  • Project: plaatsing herdenkingsborden
  • De plaatsing van infoborden ter herdenking van de soldaten, gesneuvelden en burgerslachtoffers uit Glabbeek, en van de lokale WOI-gebeurtenissen. Hun ligging staat deels in relatie tot (verdwenen) gebouwen en monumenten die een rol hebben gespeeld tijdens en na WOI. 
  • Subsidie: 4.400 euro
  • Onthulling: 27 en 28 september 2018

 • Haacht – Wespelaar
  • Project: infobord bij herdenkingsbos
  • De plaatsing van een infobord, met informatie over het lokale WOI-verleden, bij het “Herdenkingsbos van Wespelaar”, met vredesboom, gelegen langs de straat XIde Linielaan, die vernoemd is naar het regiment dat op 12/09/1914 in Wespelaar vocht tegen het Duitse leger. 
  • Subsidie: 647 euro
  • Onthulling: 16 september 2018

 • Haacht – Tildonk
  • Project: herdenkingsbord familie Valkenaers-Tildonk
  • De plaatsing van een herdenkingsbord dat hulde brengt aan zeven leden van de Tildonkse familie Valkenaers, slachtoffers van Duitse represailles in augustus 1914. Gelegen nabij de boerderijen van deze familie te Hambos-Tildonk, bevat het, naast teksten en foto’s, ook een gedicht van de hand van de Haachtse dorpsdichter. 
  • Subsidie: 250 euro
  • Onthulling: 26 augustus 2018

 • Hoegaarden
  • Project: onroerende herdenkingsplekken
  • De plaatsing van herdenkings- en informatieborden over WOI aan de brug over de Gete (plaats van gevechten met burgerslachtoffers in augustus 1914) en op de crash-site van een Canadees vliegtuig (1916) te Meldert. Anderzijds wordt het familiegraf Dumont heringericht tot volwaardig herdenkingsmonument voor alle (on)bekende soldaten en burgerslachtoffers sinds 1914, volgens een vormgeving die aansluit bij het project ‘Vredesporen’. 
  • Subsidie: 3.600 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Holsbeek 
  • Project: WOI-panelen
  • De plaatsing van herdenkingspanelen op een 5-tal historisch relevante locaties langs het Holsbeekse fiets- en wandelnetwerk. De panelen belichten de lokale WOI-geschiedenis en het nog aanwezige onroerende erfgoed m.b.t. WOI. 
  • Subsidie: 2.800 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Huldenberg
  • Project: herdenkingsborden ‘Groote Oorlog’-wandeling
  • De plaatsing van herdenkingsborden op een 17-tal historisch relevante locaties, onderling verbonden in een wandelroute. Ze informeren over slachtoffers, lokale helden en gebeurtenissen uit WOI en onthullen het al dan niet verborgen oorlogsverleden van gebouwen, straten en andere sites. 
  • Subsidie: 500 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Kapelle-op-den-Bos
  • Project: begraafplaatsen
  • De oprichting van een nieuw herdenkingsmonument met groenaanleg op de begraafplaats in Kapelle-centrum, met verwerking van elementen uit ontruimde grafzerken van oud-strijders. Op de begraafplaatsen van Nieuwenrode en Ramsdonk komt er een pancarte met QR-code met info over de aldaar begraven slachtoffers en oud-strijders uit WOI. Ook de groene site tussen Ramdonkse pastorie en kerk, rond het beeld ‘Prima Mater’, wordt heraangelegd met aangepaste beplanting, zitbanken, een herinneringsboom en een infobord met QR-code. 
  • Subsidie: 5.000 euro
  • Onthulling: 11 november 2018

 • Keerbergen
  • Project: gedenkzuil en kunstwerk
  • In het kader van de herwaardering van de gemeentelijke begraafplaats, omvat het project de oprichting van een gedenkzuil en een kunstwerk nabij de grafzerken van WOI-gesneuvelden. De gedenkzuil wordt bedrukt met een gedicht over WOI (auteur Gust Van Huyck) en het kunstwerk bestaat uit een loopgraaf, waarin papavers en korenbloemen verspreid zijn. 
  • Subsidie: 5.000 euro
  • Onthulling: 10 november 2018

 • Kortenaken
  • Project: attentiestenen
  • De plaatsing van attentiestenen op een historisch-toeristische wandeling langs zeven locaties die relevant waren in het lokale WOI-verleden. De foto’s op de stenen geven een beeld van de locatie voorafgaand aan WOI, met o.a. zicht op intussen verdwenen bebouwing. 
  • Subsidie: 2.700 euro
  • Onthulling: 11 augustus 2018
 • Liedekerke
  • Project: fotomuur en gedenkmonument
  • In het kader van de herwaardering van de Oude Begraafplaats, omvat het project de uitwerking van een fotomuur, met extra aandacht voor de lokale oud-strijders uit WOI, en de plaatsing van een gedenkmonument. Dit laatste bestaat uit een ondiepe vijver, omringd door brede stenen, waarin het kunstwerk ‘Hand van de hoop’ geplaatst wordt, dat symbolisch waakt over de ziel van de gesneuvelden uit WOI. 
  • Subsidie: 5.000 euro
  • Onthulling: 11 november 2018
 • Londerzeel
  • Project: herinrichting oudstrijdersperken
  • In het kader van de herinrichting van de oudstrijdersperken op alle Londerzeelse begraafplaatsen, wordt op de begraafplaats Berkenlaan, na gedeeltelijke ontruiming en renovatie van het oudstrijdersperk, een nieuw herdenkingsmonument geplaatst. Op de begraafplaats van Steenhuffel wordt een herdenkingsmonument voorzien voor drie broers-oudstrijders, met verwerking van oorspronkelijke fotografisch funerair materiaal. 
  • Subsidie: 5.000 euro
  • Onthulling: 11 november 2018 (Steenhuffel) en Allerheiligen 2019 (Berkenlaan). 
 • Meise
  • Project: infoborden herdenkingswandelpad Slag van Imde
  • De ontwikkeling van een wandelpad rond de slag van Imde (24/08/1914): 85 Belgische soldaten gedood en 10-tallen gewond onder ‘friendly fire’), met wegwijzers en infoborden. De route loopt langs zowel bestaande (herdenkings)monumenten als locaties met historische relevantie betreffende het lokale WOI-verleden. 
  • Subsidie: 3.000 euro
  • Onthulling: 26 augustus 2018

Extra informatie

Contact

Nicolas Mazeure, Dienst erfgoed, Tel. 016 26 76 77, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Toerisme Vlaams-Brabant: overzicht 100 jaar einde WOI

Naar boven