Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > 100 Jaar Groote Oorlog

100 Jaar Groote Oorlog

WOI in Vlaams-Brabant

100 Jaar Groote Oorlog


Belevingscentrum '14-'18 en fietsroutes

Het Belevingscentrum over de 1ste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant en 3 historische fietsroutes langs de Getelinie, de Dijlelinie en in de Brabantse Kouters.

Activiteiten

Activiteitenoverzicht WOI in Vlaams-Brabant.

Regionale initiatieven en bovenlokale projecten

WOI in Vlaams-Brabant: intergemeentelijke samenwerking, (boven)lokale herdenkingsinitiatieven, ...

WOI voor scholen en leerkrachten

Inspiratiegids, boekentrolleys, leerkrachtendagen, ...

Nieuws

Subsidies voor 17 onroerend erfgoedprojecten WOI

55.440 euro subsidies voor 17 onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde WOI de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ levendig houden.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Groote Oorlog in Vlaams-Brabant

Groote Oorlog in Vlaams-Brabant

Boek over de eigenheid van het Vlaams-Brabantse oorlogsverleden.

Alle publicaties

Kalender

06 september 2018

Tentoonstelling 'Door de lens van de bezetter' in Halle

Openluchttentoonstelling met uitzonderlijk fotomateriaal uit Halle en omstreken in het centrum van Halle. Organisatie in aanloop naar de herdenking van 100 jaar einde WOI. Een blik door de lens van de Duitse bezetter tijdens WOI.

Alle activiteiten

Naar boven