Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > 100 Jaar Groote Oorlog

100 Jaar Groote Oorlog

WOI in Vlaams-Brabant

100 Jaar Groote Oorlog


Belevingscentrum '14-'18 en fietsroutes

Het Belevingscentrum over de 1ste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant en 3 historische fietsroutes langs de Getelinie, de Dijlelinie en in de Brabantse Kouters.

Activiteiten

Activiteitenoverzicht WOI in Vlaams-Brabant.

Regionale initiatieven en bovenlokale projecten

WOI in Vlaams-Brabant: intergemeentelijke samenwerking, (boven)lokale herdenkingsinitiatieven, ...

WOI voor scholen en leerkrachten

Inspiratiegids, boekentrolleys, leerkrachtendagen, ...

Nieuws

55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten WOI

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten. Deze subsidies gaan naar onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde WOI de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ levendig houden.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Groote Oorlog in Vlaams-Brabant

Groote Oorlog in Vlaams-Brabant

Boek over de eigenheid van het Vlaams-Brabantse oorlogsverleden.

Alle publicaties

Naar boven