Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > 100 Jaar Groote Oorlog

100 Jaar Groote Oorlog

WOI in Vlaams-Brabant

100 Jaar Groote Oorlog


Belevingscentrum '14-'18 en fietsroutes

Het Belevingscentrum over de 1ste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant en 3 historische fietsroutes langs de Getelinie, de Dijlelinie en in de Brabantse Kouters.

Activiteiten

Activiteitenoverzicht WOI in Vlaams-Brabant.

Regionale initiatieven en bovenlokale projecten

WOI in Vlaams-Brabant: intergemeentelijke samenwerking, (boven)lokale herdenkingsinitiatieven, ...

WOI voor scholen en leerkrachten

Inspiratiegids, boekentrolleys, leerkrachtendagen, ...

Naar boven