Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Monumentenzorg  > Subsidie waardevolle gebouwen

Subsidie voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen

Wat

Een subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed gelegen in Vlaams-Brabant die niet als monument beschermd zijn.

 • Het gebouw of klein historisch erfgoed (KHE) is 'waardevol' als:
  • het staat in de bouwkundige inventaris 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur' dl. 1 Leuven (1969); dl. 2n Halle-Vilvoorde (1975) of in de Inventaris Onroerend Erfgoed - Gebeurtenissen: 'geografische inventaris 1969 of 1975'.
  • het als waardevol erkend is door de deputatie en opgenomen in de provinciale lijst van waardevolle gebouwen.
 • Voor het gebouw of KHE is een lidmaatschap afgesloten bij Monumentenwacht en is er een inspectierapport voorhanden.

Welke werken komen in aanmerking?

Enkel de werken die opgenomen zijn in de aanbevelingen in het inspectieverslag van Monumentenwacht Vlaams-Brabant komen in aanmerking. De financiële steun is verschillend voor werken categorie 1 en werken categorie 2:

 • Categorie 1: werken uitgevoerd door de monumentenploegen van 3Wplus - sociale werkplaatsen vzw of IGO-W vzw
  • verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid in functie van het onderhoud en controle van het gebouw (o.m. plaatsen van loopbruggen en ladders);
  • tijdelijk een oplossing bieden bij een dringend probleem;
  • bepaalde werken die niet ingrijpend zijn en geen specialisatie vereisen, maar wel van belang zijn om het gebouw en de interieurelementen te behoeden voor verder verval;
  • aan KHE: werken aan de buitenschil van gebouwen van beperkte omvang en bepaalde werken aan kapellen en grafmonumenten.

 • Categorie 2
  • onderhouds- en instandhoudingswerken die essentieel zijn voor het behoud, zoals herstellen dakconstructies, regenwaterafvoer, buitenschrijnwerk, stabiliteitswerken, vochtbestrijding, insectenbeheersing en -bestrijding, ... Het herstel van originele materialen en het bewaren van het authentieke karakter zijn prioritair.
  • het aanstellen van externe begeleiders en deskundigen:
   • bij nieuwe noden en uitdagingen zoals het
    - in kaart brengen van het waardevol onroerend erfgoed in functie van het versterken van de beeldkwaliteit van o.m. dorps- en stadskernen en van het aanvullen van de vast te stellen bouwkundige inventaris
    - het organiseren van een participatief traject bij het concretiseren van goedgekeurde kerkenbeleidsplannen
    - het uitvoeren van de voorstudie voor kleine ingrepen in functie van een publieke nevenbestemming van kerken, zoals aanpassingen van elektriciteit, verwarming, sanitair, ...
   • voor bouwhistorisch en technisch vooronderzoek ter voorbereiding van onderhouds- en restauratiewerken.

Wie

De aanvraag om subsidiëring kan enkel uitgaan van de beheerder van het openbaar patrimonium die houder is van het zakelijk recht dat op het goed rust en die de kosten van de werken draagt.
Beheerders van openbaar patrimonium zijn:

 • gemeentebesturen
 • OCMW’s
 • kerkfabrieken/-raden

Procedure

 1. Neem contact op met de dossierbehandelaar van de provincie om je aanvraag voor te bereiden.
 2. Ga na of de geplande werken voorkomen in de lijsten waarvoor een provinciale tegemoetkoming mogelijk is (Categorie 1 of Categorie 2).
 3. Verzamel de documenten die op vereist zijn: een meerjarenonderhoudsplan (op basis van de aanbevelingen in het conditierapport van Monumentenwacht) en een recent betalingsbewijs van de brandverzekering
 4. Dien je aanvraag in met behulp van het aanvraagformulier doorlopend (categorie 1) en/of voor 1 oktober (categorie 2, één aanvraag per jaar).
 • Online aanvragen voor werken van Categorie 1
  Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.

 • Online aanvragen voor werken van Categorie 2
  Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.

 • Per mail
  Vul het aanvraagformulier volledig in en verzend het volledige aanvraagdossier naar subsidieserfgoed@vlaamsbrabant.be

 • Per post
  Vul het aanvraagformulier volledig in en verstuur het volledige aanvraagdossier per aangetekende zending naar: Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven

 • Aan de balie van het provinciehuis afgeven
  Geef het volledige aanvraagdossier af in het provinciehuis tijdens de openingsuren (vraag een ontvangstbewijs).

Publicaties

Ondersteuning waardevolle gebouwen en erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant biedt ondersteuning aan lokale besturen bij het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed via subsidies en de Monumentenwacht.

Alle publicaties

Naar boven