Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Monumentenzorg  > Subsidie waardevol erfgoed publieke functie

Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant

Wat

Stimulans voor de preventieve aanpak van onroerend erfgoedzorg door het inzetten van:

 • de expertise van Monumentenwacht en de Regionale Landschappen
 • monumentenploegen
 • financiële stimuli
TIP: contacteer de dienst erfgoed bij de voorbereiding van je aanvraag: er is een combinatie van verschillende aanvragen mogelijk én het bespaart je ook veel werk.

Welke soorten onroerend erfgoed?
 • Archeologisch erfgoed (sites en zones) (contact dienst erfgoed: Hadewijch Degryse)
 • Bouwkundig erfgoed (contact dienst erfgoed: Els Deconinck)
 • Klein historisch erfgoed (contact dienst erfgoed: Els Deconinck)
 • Landschappelijk erfgoed of het cultuurhistorische landschap en de houtige aanplantingen met erfgoedwaarde die behoren bij archeologisch en/of bouwkundig erfgoed (contact dienst erfgoed: Dominique Stels)
Betreft je aanvraag uitsluitend 'landschap', contacteer dan het Regionaal Landschap.

Specifieke voorwaarden
Het onroerend erfgoed
 1. is niet-beschermd
 2. is waardevol, want:
  • vastgesteld op de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed
  • staat op de provinciale lijst van waardevol onroerend erfgoed
   Neem hiervoor contact op met de dienst erfgoed.
   Indien niet: dien een vraag voor erkenning als waardevol in (zie aanvraagformulier).
 3. heeft een publieke functie
Ben je eigenaar of beheerder van beschermd bouwkundig of archeologisch erfgoed?

Wie

De aanvrager draagt de kosten van de diensten of werken, is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend erfgoed en is een:

 • gemeente, OCMW, autonoom gemeente- en provinciebedrijf, eredienstbestuur, intergemeentelijk samenwerkingsverband, sociale huisvestingsmaatschappij
 • vzw met een minstens 5-jaar lopende beheersopdracht voor het betreffende onroerend erfgoed
Ben je een particulier? Monumentenwacht kan je adviseren bij het beheer van je onroerend erfgoed. Meer info over het lidmaatschap en de dienstverlening.

Belangrijkste vereiste bij je aanvraag
De aanvraag moet steeds een deskundig advies bevatten:
 • Bouwkundig en archeologisch erfgoed: een recent inspectierapport (niet ouder dan 5 jaar) van Monumentenwacht
  Nog geen lid van Monumentenwacht? Schrijf je in!
 • Landschappelijk erfgoed: advies van de landschapszorger van het Regionaal Landschap
Enkel voor de uitvoering van hun aanbevelingen is er een tussenkomst mogelijk.

Welke soorten steun?
 • Subsidies voor diensten in kader van behoud
  • Uitvoerder: een deskundige, gekwalificeerde uitvoerder
  • Financiële tussenkomst: 35% van de kostprijs en subsidiebedrag tussen 875 euro en 8.750 euro
 • Subsidies voor werken
  • Uitvoerder: een onderneming uit de reguliere sector of een erkend sociaal economiebedrijf
  • financiële tussenkomst: 35% van de kostprijs en subsidiebedrag tussen 875 euro en 8.750 euro
 • Werken door de monumentenploeg
  • Binnen het gegunde raamcontract van de provincie
  • Financiële tussenkomst: betaling van werkuren tot 5.000 euro excl. btw.
 • Onderhoudsenveloppe (nieuwe aanvragen mogelijk in 2023/2024)
  • elementaire onderhoudswerken uit te voeren op regelmatige basis (limitatieve lijst)
  • uitvoerder: de monumentenploeg op basis van een meerjarig onderhoudscontract met max. looptijd van 4 jaar
  • Financiële tussenkomst: betaling van werkuren tot 5.000 euro excl. btw.

Belangrijk: deze ondersteuning geldt enkel voor diensten en werken die nog niet zijn opgestart.
Lees meer over de mogelijke diensten en werken die in aanmerking komen. [PDF, 2 blz, 133,42 KB]

Procedure

Deadlines

 • Onderhoudsenveloppe: op 1 oktober 2023 en 1 februari 2024
 • Andere diensten en werken: hele jaar doorlopend
Hoe
 • Online aanvragen vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit op als bijlage bij je online aanvraag.
 • Per e-mail: vul het aanvraagformulier in en verstuur het met de verplichte bijlagen naar subsidieserfgoed@vlaamsbrabant.be
 • Per post: aangetekend naar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
 • Afgifte: aan de balie van het provinciehuis
TIP: Is er een IOED (Intergemeentelijk Onroerenderfgoeddienst) werkzaam in jouw gemeente? Vraag hen om hulp bij de opmaak van je dossier.
Zij kunnen ook een aanvraag indienen namens de bij hen aangesloten gemeenten.
Naar boven