Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Monumentenzorg  > Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Voorkomen is beter dan genezen

Monumentenwachters op het dak van de basiliek van Scherpenheuvel

Ben je beheerder of eigenaar van een waardevol pand of (klein) historisch erfgoed dat al dan niet beschermd is? Dan kan een lidmaatschap bij Monumentenwacht van grote waarde zijn. Monumentenwachters zijn vertrouwd met de typische problemen van dit erfgoed. Ze geven deskundig advies over de actuele toestand van het erfgoed en formuleren concrete aanbevelingen voor onderhoud en herstel.

Dienstverlening

Monumentenwachter herstelt een dak
 • Reguliere dienstverlening
  • Bouwkundige inspecties: na een grondige inspectie formuleren de wachters hun aanbevelingen in volgorde van urgentie en belang in een rapport. Je krijgt ook informatie over de toegankelijkheid en de aangewezen veiligheidsvoorzieningen.
  • Interieurinspecties: interieurwachters onderzoeken waardevolle interieurs (schilderijen, beeldhouwwerken, textiel, meubilair, …) en geven advies over de klimaatomstandigheden en de veiligheid.
  • Kleine noodherstellingen en exemplarische ingrepen en inspecteren van specifieke problemen tijdens én aanvullend bij een inspectie.
  • Nazorg: duiding bij het rapport, opmaak dakenplan, uitwerken van richtlijnen voor een optimale veiligheid en toegankelijkheid.
 • Gespecialiseerde dienstverlening
  • adviesrapport op basis van monitoring en meting bij o.m. schimmelvorming, vochtproblemen, schade door insecten, scheurvorming, detectiemiddelen.
  • goede raad bij de inrichting van bewaarplaatsen van waardevol patrimonium.
  • kostprijsindicatie of kostenraming voor onderhoudswerken, gekoppeld aan een langetermijnplanning.
 • Nazorg
  Het verduidelijken van de problemen ter plaatse en het beantwoorden van bijkomende vragen over het conditierapport is volledig gratis en dit tot 1 jaar na de inspectie.

Voordelen van het inspectierapport

Het rapport biedt een leidraad bij het beheer van je waardevol gebouw. De aanbevelingen in de rapporten zijn tevens de basis bij:
 • de aanvraag van een financiële ondersteuning bij het onderhoud van waardevol, niet-beschermd patrimonium in hun beheer door de provincie (voor openbare besturen).
 • de opmaak van een beheersplan door eigenaars van beschermd onroerend erfgoed waarvoor ze bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie willen aanvragen.

Monumentenwacht Vlaanderen

In heel Vlaanderen kan je voor de inspectie van waardevol archeologisch erfgoed, varend erfgoed en van industrieel & werkend erfgoed beroep doen op de specialisten van Monumentenwacht Vlaanderen

Monumentenwacht Vlaanderen verzorgt ook de redactie van de onderhoudsbrochures en onderhoudstips die elk lid ontvangt.

Op de nieuwe website vind je meer informatie over de werken en diensten, thema's, lidmaatschap, publicaties, ...

Lidmaatschap

Een lidmaatschap kost slechts 40 euro per jaar. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier op www.monumentenwacht.be.

Inspectietarieven

 • Reguliere inspecties met adviesrapport
  • 45 euro per manuur (ter plaatse)
  • eventueel de kostprijs van de gebruikte materialen
 • Monitoring en meting met adviesrapport
  • 45 euro per manuur (ter plaatse en op kantoor)
  • de kostprijs voor gebruikte materialen (incl. scheurmeters) 
 • Nazorg: gratis tot een jaar na de ontvangst van het rapport.

In het uurtarief zijn de transportkosten, administratiekosten en meetapparatuur inbegrepen.
De uren die aangerekend worden zijn beperkt tot de uren die de monumentenwachters ter plaatse presteren.
De prijzen zijn inclusief btw.

Video

Ga met onze monumentenwachters op stap in Vlaams-Brabant.

Bekijk de video

Naar boven