Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Monumentenzorg  > Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Voorkomen is beter dan genezen

Monumentenwachters op het dak van de basiliek van Scherpenheuvel

Ben je beheerder of eigenaar van een waardevol pand of (klein) historisch erfgoed dat al dan niet beschermd is? Dan kan een lidmaatschap bij Monumentenwacht van grote waarde zijn. Monumentenwachters zijn vertrouwd met de typische problemen van dit erfgoed. Bovendien zijn ze getraind in hoogtewerk met industriële touwtechnieken, waardoor ze moeilijk bereikbare bouwdelen veilig en vlot kunnen inspecteren. Ze geven graag advies onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”, want tijdig en regelmatig onderhoud kan veel geld besparen.

Dienstverlening

Monumentenwachter herstelt een dak
 • Reguliere dienstverlening
  • Bouwkundige inspecties: monumentenwachters komen ter plaatse voor een grondige inspectie. Ze formuleren hun aanbevelingen in volgorde van urgentie en belang in een rapport dat ook informatie bevat over de toegankelijkheid en de aangewezen veiligheidsvoorzieningen.
  • Interieurinspecties: interieurwachters onderzoeken waardevolle interieurs (schilderijen, beeldhouwwerken, textiel, meubilair, …) en geven advies over de klimaatomstandigheden en de veiligheid.
  • Kleine noodherstellingen en exemplarische ingrepen en inspecteren van specifieke problemen tijdens én aanvullend bij een inspectie.
  • Nazorg: duiding bij het rapport, opmaak dakenplan, uitwerken van richtlijnen voor een optimale veiligheid en toegankelijkheid.
 • Gespecialiseerde dienstverlening
  • adviesrapport op basis van monitoring en meting bij o.m. schimmelvorming, vochtproblemen, schade door insecten, scheurvorming, detectiemiddelen.
  • goede raad bij de inrichting van bewaarplaatsen van waardevol patrimonium
  • kostprijsindicatie of kostenraming voor onderhoudswerken, gekoppeld aan een langetermijnplanning.
 • Nazorg
  Het verduidelijken van de problemen ter plaatse en het beantwoorden van bijkomende vragen over het conditierapport is volledig gratis en dit tot 1 jaar na de inspectie.

Voordelen van het inspectierapport

Het rapport biedt een leidraad bij het beheer van je waardevol gebouw. De aanbevelingen in de rapporten zijn tevens de basis bij:
 • de aanvraag van een financiële ondersteuning bij het onderhoud van waardevol, niet-beschermd patrimonium in hun beheer door de provincie (voor openbare besturen).
 • de opmaak van een beheersplan door eigenaars van beschermd onroerend erfgoed waarvoor ze bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie willen aanvragen.

Monumentenwacht Vlaanderen

In heel Vlaanderen kan je voor de inspectie van waardevol archeologisch erfgoed, varend erfgoed en van industrieel & werkend erfgoed beroep doen op de specialisten van Monumentenwacht Vlaanderen

Monumentenwacht Vlaanderen verzorgt ook de redactie van de onderhoudsbrochures en onderhoudstips die elk lid ontvangt.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap kost slechts 40 euro per jaar. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier op www.monumentenwacht.be.

Inspectietarieven

 • Reguliere dienstverlening
  • 45 euro/uur/monumentenwachter
  • eventueel de kostprijs van de verwerkte materialen
 • Gespecialiseerde dienstverlening
  • 40 euro/uur/monumentenwachter
  • 40 euro/uur rapportagetijd
  • eventueel de kostprijs van de verwerkte materialen
 • Nazorg: gratis tot een jaar na de ontvangst van het rapport

In het uurtarief zijn de transportkosten, administratiekosten en meetapparatuur inbegrepen.
De uren die aangerekend worden zijn beperkt tot de uren die de monumentenwachters ter plaatse presteren.
De prijzen zijn inclusief btw.

Video

Ga met onze monumentenwachters op stap in Vlaams-Brabant.

Bekijk de video

Publicaties

Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Werking en dienstverlening van de Monumentenwacht Vlaams-Brabant. Hoe kan je lid worden en jouw historisch waardevol gebouw in vorm houden?

Alle publicaties

Naar boven