Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Landschapszorg

Landschapszorg

Historische dimensie van het landschap

Hoogstamboomgaard Zuid-Hageland

Waterputten, bakovens, kapelletjes, serres, dreven, kasteelparken, houtkanten en hagen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, ... bepalen het beeld, het karakter en de eigenheid van een streek. Deze cultuurhistorische relicten verdienen dan ook de nodige aandacht. De provincie ondersteunt de Regionale Landschappen in Vlaams-Brabant om deze landschapszorg in hun werkingsgebied op te nemen. De focus ligt op de historische dimensie van het landschap. Iedereen (particulieren, gemeentebesturen, landbouwers, natuurbeheerders, verenigingen,…) die eigenaar is van een perceel gelegen in het landschap, kan terecht bij de landschapszorgers voor advies en financiële ondersteuning.

360°-erfgoedprojecten

Kapel L’Escaille in Attenrode (Glabbeek)

Elk Regionaal Landschap coördineert jaarlijks een '360°-erfgoedproject': de herwaardering van niet-beschermd klein historisch erfgoed én het omringende (historische) landschap.
De provinciale subsidie bedraagt max. 70% van de projectkost. De overige 30% is voor rekening van de gemeente en/of eigenaar of beheerder.

Reeds gerealiseerde projecten:

  • het herstel van een bron,
  • parkornamenten,
  • calvarie kruis op een kerkhof,
  • (veld)kapellen,
  • serre,
  • waterput,
  • ... met herinrichting of herstel van de omgeving.

In 2018-2019 ligt de focus op het herstel van bakovens omwille van de uitgave van de publicatie 'Bouwen om te bakken'.

De begeleiding bij de herwaardering van deze erfgoedrelicten gebeurt door Monumentenwacht Vlaams-Brabant. Zij inspecteren deze erfgoedobjecten en stellen een rapport op als leidraad voor de uitvoering van de noodzakelijke werken.

Extra informatie

Contact

Dominique Stels, Dienst erfgoed, Tel. 016 26 74 76, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Publicaties

Documenten

Landschapsdag: presentatie 'Provinciale ondersteuning bij landschappelijk erfgoed' [PDF, 14 blz, 2,68 MB]

Naar boven