Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Depotwerking  > Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Welk erfgoed bewaart het depot?

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - archeologisch materiaal Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - erkend door de Vlaamse overheid - staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van
 • archeologische ensembles (archeologische vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie) uit Vlaams-Brabant waarvoor dicht bij de vindplaats geen adequate opvang mogelijk is. De informatie over het ensemble is door deze opname toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek.
  Het ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant’ bepaalt de voorwaarden en modaliteiten.
 • (potentiële) cultuurgoederen in het kader van de restauratie van een beschermd of waardevol gebouw.
Het Sportimonium vzw stelt onder voorwaarden een deel van haar museumdepot als transitdepot ter beschikking voor andere (bewaar)instellingen uit de provincie. Opvang van cultureel erfgoed kan enkel na afspraak met het Sportimonium.

Kostprijs

 • Gratis
  • de bewaring van archeologische ensembles
  • de opvang van cultuurgoederen van openbare besturen gedurende 2 jaar. 
 • Te betalen kosten
  • eventuele conservatiebehandelingen die noodzakelijk zijn voor een veilige en duurzame opvang van het ensemble of de cultuurgoederen

Publiekswerking

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - depotruimte De bewaarde collecties en de onderzoeksresultaten staan ter beschikking van wetenschappers en het brede publiek.
 • Tentoonstellingen: wil je artefacten, ecofacten of onderzoeksdocumentatie ontlenen voor een tentoonstelling? De depotbeheerder legt de afspraken vast tussen de bruikleengever en de bruikleennemer.
 • Onderzoek: zoek je een onderwerp voor een bachelor- of masterpaper of andere? Op basis van de onderzoeks- en assessmentrapporten helpt de depotbeheerder je graag op weg. Ook bachelor-en masterstudenten zijn welkom in het depot voor hun stage.
 • Raadpleging van collecties: richt je aanvraag minimaal 1 week vooraf via erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be of via Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, p/a dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  Beschrijf het doel van je bezoek en geef indien van toepassing, een korte beschrijving van het onderzoeksproject.
Het erfgoeddepot en zijn atelier zijn niet vrij toegankelijk voor individuele bezoekers.


Infrastructuur

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - infrastructuur

Het erfgoeddepot is ingericht in een voormalige militaire loods op de PIVO-site in Asse. De infrastructuur bestaat uit 

 • een laad- en los/transitruimte
 • een bureau/onderzoeksruimte
 • een werkruimte voor Monumentenwacht Vlaams-Brabant
 • een technische/sanitaire ruimte
 • een opslagruimte of eigenlijke depotruimte met
  • een met rekken ingerichte hal (ca. 148 m²)
  • een circulatieruimte (ruim 50 m²), die eventueel ook kan dienst doen voor de tijdelijke opslag van voorwerpen buiten formaat
  • een koelcel en een multifunctioneel te klimatiseren kamer, elk met een binnenafmeting van ruim 18m², voorzien van rekken. Specifieke condities zijn te realiseren met kleine gesloten klimaatverpakkingen.
  • een platformconstructie voor de opvang van niet-kwetsbaar archeologisch materiaal.

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Reglement opname archeologisch ensemble

Publicaties

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Externe websites

Publicaties

Bewaargeving archeologisch ensemble reglement

Bewaargeving van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant: reglement over het bewaren en beheren, de prijs, voorwaarden en procedure.

Alle publicaties

Naar boven