Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Depotwerking  > Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Welk erfgoed bewaart het depot?

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - archeologisch materiaal Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - erkend door de Vlaamse overheid - staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van
 • archeologische ensembles (archeologische vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie) uit Vlaams-Brabant waarvoor dicht bij de vindplaats geen adequate opvang mogelijk is. De informatie over het ensemble is door deze opname toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek.
  Het ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant’ bepaalt de voorwaarden en modaliteiten.
 • (potentiële) cultuurgoederen in het kader van de restauratie van een beschermd of waardevol gebouw.

Kostprijs

 • Gratis
  • de bewaring van archeologische ensembles
  • de opvang van cultuurgoederen van openbare besturen gedurende 2 jaar. 
 • Te betalen kosten
  • eventuele conservatiebehandelingen die noodzakelijk zijn voor een veilige en duurzame opvang van het ensemble of de cultuurgoederen

Publiekswerking

De bewaarde collecties en de onderzoeksresultaten staan ter beschikking van wetenschappers en het brede publiek.
 • Tentoonstellingen: wil je artefacten, ecofacten of onderzoeksdocumentatie ontlenen voor een tentoonstelling? De depotbeheerder legt de afspraken vast tussen de bruikleengever en de bruikleennemer.
 • Onderzoek: zoek je een onderwerp voor een bachelor- of masterpaper of andere? Op basis van de onderzoeks- en assessmentrapporten helpt de depotbeheerder je graag op weg. Ook bachelor-en masterstudenten zijn welkom in het depot voor hun stage.
 • Raadpleging van collecties: richt je aanvraag minimaal 1 week vooraf via erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be of via Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, p/a dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  Beschrijf het doel van je bezoek en geef indien van toepassing, een korte beschrijving van het onderzoeksproject.
Het erfgoeddepot en zijn atelier zijn niet vrij toegankelijk voor individuele bezoekers.


Infrastructuur

Onroerend Erfgoeddepot - exterieur

Het erfgoeddepot is ingericht in een voormalige militaire loods - loods 68 - op de PIVO-site in Asse. De infrastructuur bestaat uit 

 • een transitruimte
 • een bureau/onderzoeksruimte
 • een omkleedruimte met douche voor Monumentenwacht Vlaams-Brabant
 • een sanitaire ruimte
 • een opslagruimte of eigenlijke depotruimte van ruim 468 m² met een
  • gelijkvloers (324 m²): 
   • metalen rekken (ca. 72 m²) en een vrije ruimte (ruim 253 m²) voor de tijdelijke opslag van cultuurgoederen en elementen van onroerend erfgoed. 
   • een koelcel en een multifunctioneel te klimatiseren cel, elk met een binnenafmeting van ruim 18m², voorzien van rekken. Specifieke condities kunnen indien nodig ook met kleine gesloten klimaatverpakkingen worden gerealiseerd. 
   • gaaswanden (50 m²) voor het ophangen van schilderijen. 
  • platform (144 m²): voor opvang van cultuurgoederen, elementen van onroerend erfgoed en niet-kwetsbaar archeologisch materiaal.

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Reglement opname archeologisch ensemble

Externe websites

Depotwijzer.be

Publicaties

Onroerend Erfgoeddepot

Flyer met de presentatie van het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant: bewaren en beheren, prijs, ontsluiting en uitzicht van het depot.

Alle publicaties

Naar boven