Home > Publicaties > Vrije tijd en cultuur > Erfgoed > Archeologie 2018

Archeologie 2018: recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant

In deze editie lees je meer over volgende onderwerpen

Cover Archeologie 2018
  • Het Erfgoed Museum Asse (EMA)
  • Opgravingen aan de Nieuwstraat te Halle - Olivier Van Remoorter
  • De voormalige stedelijke ijskelder van Leuven blootgelegd - Regionaal Landschap Dijleland
  • Een nieuwe start in Leuven - Lisa Van Ransbeeck
  • Resultaten van waarderend proefsleuvenonderzoek op drie Gallo-Romeinse sites binnen het ruilverkavelingsgebied Willebringen - Sites Mellenberg, Meer en Wiederveld - David Depraetere
  • Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant vertelt - Jan De Cock
  • De Archeologiedagen 2018 - Benedicte Helegeer
  • 'Van West naar Oost': archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant in 2018 - Agentschap Onroerend Erfgoed

Archeologie 2018: recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant [PDF, 25 blz, 2,78 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Hadewijch Degryse, Dienst erfgoed, Tel. 016 26 76 10, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven