Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Archeologie  > Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Provinciaal archeoloog

vaatwerk

Bij de provinciaal archeoloog kunt u terecht voor alles wat met archeologie in Vlaams-Brabant te maken heeft. U kunt er advies krijgen over:

  • de toepassing van de archeologische wetgeving
  • hoe een gemeente kan omgaan met archeologie op haar grondgebied
  • hoe u in uw school een project over archeologie opzet
  • hoe u een archeologische tentoonstelling organiseert
  • archeologische uitstappen
  • ...

Vondsten en sporen kunt u bij onze archeoloog laten registreren of identificeren. Zij kan u doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs.

Wetgeving

Vlaanderen
De wettelijke basis voor het archeologiebeleid in Vlaanderen is het decreet houdende de bescherming van het archeologisch erfgoed uit 1993. De belangrijkste artikels in dit decreet behandelen de reglementering van de opgravingen, de meldingsplicht, advies- en controlemogelijkheden en de beschermingsprocedures.

Europa
De Belgische regering ondertekende in 1992 het Europees Verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed, het zgn. verdrag van Malta. Dit verdrag werd bekrachtigd door de Vlaamse regering, maar is in Vlaanderen nog niet geïmplementeerd in de wetgeving.

Vlaams-Brabant
De provincie Vlaams-Brabant benadert archeologie vanuit het standpunt van de integrale monumentenzorg. Welke plaats kan archeologie innemen in de erfgoedzorg, in de ruimtelijke, economische en toeristische ontwikkeling. Speciale aandacht gaat hierbij naar een gestroomlijnde integratie in de ruimtelijke ordening, zowel op provinciaal alsop gemeentelijk vlak. Deze link tussen archeologie en ruimtelijke ordening wordt o.m. door het verdrag van Malta voorgeschreven.

Naar boven