Home  > Vrije tijd en cultuur  > Cultuur  > Muziek en theater  > Provinciale koortornooien

Provinciale koortornooien

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Koren die van de provincie een werkingssubsidie kregen, zullen in 2018 en 2019 deze subsidie via Vlaanderen ontvangen in afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet. De hoogte van de subsidie wordt bepaald volgens de ranking van de laatste wedstrijd waaraan deze organisaties deelnamen. 

Toegekende bedragen per organisatie (PDF)

Meer informatie over de transitie naar Vlaanderen

---------------------------------

De provincie subsidieert Vlaams-Brabantse koren (volwassenen-, jeugd- en kinderkoren)

 • om hun muzikale vrijetijdsbesteding te steunen.
 • de kwaliteit van hun uitvoeringen te bevorderen.
 • de uitstraling te vergroten.

Om te kunnen genieten van een provinciale subsidie dienen de koren deel te nemen aan het provinciaal koortornooi.

Wie

Voor Vlaams-Brabantse koren (volwassenen-, jeugd- en kinderkoren).

Procedure

De verenigingen die wensen deel te nemen aan het tornooi schrijven vooraf in door middel van het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina).  U bezorgt ons deze aanvraag volledig en correct ingevuld, samen met een verslag van het vorig werkingsjaar voor 1 mei.

Bij de inschrijving vermelden de verenigingen de afdeling waarin ze wensen beoordeeld te worden.
De koren worden gerangschikt in 5 afdelingen

 • hogere afdelingen:
  • ereafdeling
  • uitmuntendheid
  • eerste afdeling
 • lagere afdelingen:
  • tweede afdeling
  • derde afdeling

De subsidie geldt voor drie jaar.

Naar boven