Home  > Privacyverklaring

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Vlabinvest apb hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Vlabinvest apb omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Vlabinvest apb, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Vlabinvest apb verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Indien je je inschrijft als kandidaat-huurder of koper mag Vlabinvest apb informatie opvragen en doorgeven aan welbepaalde woonorganisaties. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan of je ergens recht op hebt of om je beter te kunnen helpen.

Vlabinvest apb vraagt informatie op bij:

 • Rijksregister: naam, voornaam, geboortedatum, burgerlijke stand, register inschrijving, hoofdverblijfplaats (Ber. RR nr. 48/2013 19 juni 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Ber. nr. 15/035 1 september 2015)
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens over eigendom (Ber. nr. FO nr 22/2015 9 juli 2015) en over eigendom in vennootschappen (Ber. nr. FO 41/2017 14 december 2017)
Vlabinvest geeft je gegevens aan
 • sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlabinvestgebied (gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven):
  • Elk zijn huis
  • Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
  • Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
  • Providentia
  • Sociaal Wonen Leuven
  • Woonpunt Zennevallei
 • Gemeentebestuur Zemst Voor meer informatie over de machtigingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen kan je https://www.vmsw.be/privacy consulteren.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om deze rechten uit te oefenen stuur je een e-mail naar info@vlabinvest.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door de provincie Vlaams-Brabant en/of Vlabinvest apb herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het provinciebestuur geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Meer informatie over privacy?