Home  > Kom ik in aanmerking?

Kom ik in aanmerking?

Basisvoorwaarden

 • Meerderjarig zijn.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Aan de inkomensvoorwaarden voldoen.
 • Aan de eigendomsvoorwaarden voldoen.

Inkomensvoorwaarden

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van:

 • de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten;
 • de niet-belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de kandidaat.

Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van het derde jaar vóór de toewijzing van de huurwoning of de ondertekening van de verkoopovereenkomst.
Dat inkomen wordt vervolgens geïndexeerd. In 2020 wordt er bijvoorbeeld gekeken naar je inkomen van 2017, dat dan geïndexeerd wordt volgens de gezondheidsindex van 2019.

Huren

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: 41.344 euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap: 45.696 euro.
 • Anderen: 59.841 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.352 euro.
Kopen
 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: 47.872 euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap: 52.224 euro.
 • Anderen: 69.633 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.352 euro.
 • Kandidaten moeten een minimuminkomen hebben van 10.880 euro.

De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

Eigendomsvoorwaarden

 • Geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom hebben.
 • Geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik hebben.
 • Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin een woning of bouwgrond is ingebracht.

Voorrangsregeling

Vlabinvest zet zich in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel.
Als je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied, kan je voorrang krijgen.

 • Maatschappelijke binding
  • de kandidaat woont sinds zijn geboorte in het Vlabinvest-werkgebied
  • de kandidaat woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in het Vlabinvest-werkgebied
  • de kandidaat kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-werkgebied te hebben gewoond
 • Socioculturele binding
  • de kandidaat of zijn kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid
  • de kandidaat is in het Vlabinvest-werkgebied lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid
 • Economische binding
  • de kandidaat oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig zijn job uit

Extra informatie

Contact

Vlabinvest, Tel. 016 26 79 89, info@vlabinvest.be

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en je krijgt een update van onze nieuwe woonprojecten!

Inschrijven