Home  > Investeringssubsidies Zorg via Vlabinvest - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur

Investeringssubsidies Zorg via Vlabinvest - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur

Bijkomend investeren in zorgvoorzieningen

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - jaarlijks 2.500.000 euro subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op extra steun rekenen.

Subsidiepercentage 2018

Het subsidiepercentage voor 2018 bedraagt 5% op het investeringsbedrag, verhoogd met

 • 3% indien de investering niet VIPA-subsidieerbaar is.
 • 2% voor investeringen die een bijkomend zorgaanbod creëren.

De grondaankoop of het grondaandeel wordt ook gesubsidieerd. Voor grondaankopen in de Vlaamse Rand wordt een bijkomende subsidie toegekend van 10%, verhoogd met de te betalen registratierechten.

Aanmelding via online subsidiedossier

Initiatiefnemers kunnen het hele jaar door investeringsprojecten (zowel intentionele als concrete) aanmelden via onderstaande link met je elektronische identiteitskaart (meer over eID op Belgium.be), itsme of token:

Online aanvragen

Let op! Je online indiening wordt bevestigd via mail.

Op 19 oktober zal het online platform onbeschikbaar zijn vanaf 16 uur omwille van een update. De onderbreking duurt vermoedelijk een uur.

Bijlagen kunnen het hele jaar door worden opgeladen in het online subsidiedossier:

Bijlagen opladen of aangevraagde subsidie bekijken

Subsidieaanvraag via online subsidiedossier

Tweemaal per jaar kan je, in een eerste ronde vanaf 15 april tot en met 15 mei en in een tweede ronde vanaf 1 oktober tot en met 1 november, de subsidie voor het aangemelde project omzetten tot een aanvraag op voorwaarde dat:

 • het project binnen het jaar uitvoerbaar is of de verwerving binnen 6 maanden kan gebeuren;
 • de gevraagde verklaring(en) van uitvoerbaarheid zijn opgeladen;
 • het online dossier volledig is.

Voor officiële indiening nemen wij nog contact met je op.

Basiswerkingsregels

Je aanvraag moet voldoen aan de basiswerkingsregels. Je vindt deze volledige versie terug onderaan deze pagina (de interpretatie uit de basiswerkingsregels 2018 heeft voorrang).

Samenvatting basiswerkingsregels 2018 voor zorginfrastructuurinvesteringen:

 • Kunnen worden toegekend aan:
  • gemeenten
  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • verenigingen van gemeenten of openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • instellingen van openbaar nut of privaatrechtelijke organisaties die een activiteit uitoefenen binnen de ondersteunbare zorg(sub)sectoren.
  Let op: de initiatiefnemer moet beschikken over een langdurig zakelijk recht op de grond of het gebouw waarop de investering betrekking heeft.
 • Sectoren:
  • personen met een handicap
  • kinderopvang
  • jongerenwelzijn
  • algemeen welzijnswerk
  • ouderenzorg: enkel subsectoren dagopvang, kort- en/herstelverblijf, lokale dienstencentra en thuiszorg
  • gezondheidszorg: enkel subsectoren geestelijke gezondheidszorg en wijkgezondheidszorg.
 • Voorrangsregeling
  De ingediende subsidieaanvragen worden per (halfjaarlijkse) toekenningsronde beoordeeld en in een voorrangsvolgorde geplaatst op basis van de volgende criteria:
  • de investering past binnen het Vlaams zorgbeleid en/of het zorgproject heeft een innovatief en vernieuwend karakter: 10 punten.
  • de creatie van bijkomend zorgaanbod: 30 punten.
  • de noodzakelijkheid van het project gelet op een manifeste gemeentelijke of regionale zorgachterstand: 30 punten.
  • de investering is noodzakelijk in het kader van de continuïteit en/of de kwaliteitsverbetering van het zorgaanbod: 20 punten.
  • de zorgvoorziening ligt in de Vlaamse rand: 5 punten.
  • de kadering van de investering binnen een zorg-campusbenadering: 5 punten.
 • Jaarlijks wordt 500.000 euro gereserveerd voor kleinschalige initiatieven.
 • Niet gesubsidieerd:
  • werkingskosten.
  • algemene onderhoudswerken die geen deel uitmaken van een renovatie of uitbreiding (schilderen, kleine herstellingen).
  • aanleg van parking of tuin (afwijkingen kunnen gemotiveerd worden aangevraagd).
  • roerende goederen (gordijnen, informatica-materiaal, ...).