Home  > Investeringssubsidies Zorg via Vlabinvest - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur

Investeringssubsidies Zorg via Vlabinvest - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur

Bijkomend investeren in zorgvoorzieningen

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - jaarlijks 2.500.000 euro subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op extra steun rekenen.

Subsidiepercentage 2019

Het subsidiepercentage voor 2019 bedraagt 5% op het investeringsbedrag, verhoogd met

  • 3% indien de investering niet VIPA-subsidieerbaar is.
  • 2% voor investeringen die een bijkomend zorgaanbod creëren.

De grondaankoop of het grondaandeel wordt ook gesubsidieerd. Voor grondaankopen in de Vlaamse Rand wordt een bijkomende subsidie toegekend van 10%, verhoogd met de te betalen registratierechten.

Aanmelding via online subsidiedossier

Initiatiefnemers kunnen het hele jaar door investeringsprojecten (zowel intentionele als concrete) aanmelden via onderstaande link met je elektronische identiteitskaart (meer over eID op Belgium.be), itsme of token:

Online aanvragen

Let op! Je online indiening wordt bevestigd via mail.


Bijlagen kunnen het hele jaar door worden opgeladen in het online subsidiedossier:

Bijlagen opladen of aangevraagde subsidie bekijken

Subsidieaanvraag via online subsidiedossier

Tweemaal per jaar kan je, in een eerste ronde vanaf 1 april tot en met 1 mei en in een tweede ronde vanaf 1 oktober tot en met 1 november, de subsidie voor het aangemelde project omzetten tot een aanvraag op voorwaarde dat:

  • het project binnen het jaar uitvoerbaar is of de verwerving binnen 6 maanden kan gebeuren;
  • de gevraagde verklaring(en) van uitvoerbaarheid zijn opgeladen;
  • het online dossier volledig is.

Voor officiële indiening nemen wij nog contact met je op.


Basiswerkingsregels

Je aanvraag moet voldoen aan de basiswerkingsregels. Je vindt deze volledige versie terug onderaan deze pagina (de interpretatie uit de basiswerkingsregels 2019 heeft voorrang).