Home  > Over Vlabinvest

Over Vlabinvest

Vlabinvest apb

Vlabinvest apb heet voluit het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant. Zij voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. Daarnaast keert ze subsidies uit aan zorgvoorzieningen die investeren in infrastructuur.

Woonopdracht - betaalbaar wonen in de Vlaamse rand rond Brussel

 • Onder provinciale sturing en met steun van de Vlaamse overheid voert Vlabinvest een actief grond- en woonbeleid, in partnerschap met lokale besturen en initiatiefnemers.
 • De focus ligt op betaalbaar wonen voor modale inkomenstrekkers, waarbij een voorrang geldt voor personen die een band kunnen aantonen met het werkgebied.

Beoordelingscomité

 • Het beoordelingscomité controleert of de kandidaat voor een Vlabinvest-woning of -kavel voldoet aan de voorwaarden (inkomen, eigendom,...)
 • Daarnaast onderzoekt het beoordelingscomité bij elke kandidaat voor een woning of kavel die deel uitmaakt van een Vlabinvest-project of hij voorrang krijgt op basis van een voldoende band (maatschappelijk, economisch, sociocultureel) met de regio.
 • Het beoordelingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers ( Vlabinvest apb, provincie Vlaams-Brabant, SHM, gemeente of IGS, OCMW en/of VWF).
 • Het comité vergadert in de praktijk maandelijks.

Partners en samenwerking

Vlabinvest kan zelf de woningen realiseren, of kan dat samen met één van haar partners doen:

 • Sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Gemeenten
 • Intercommunales Haviland (Halle-Vilvoorde) en Interleuven (Leuven)
 • OCMW's
 • Vlaams Woningfonds

Vlabinvest apb werkt ook samen met:

 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Vzw de Rand
 • Provincie Vlaams-Brabant: per 1 januari 2015 is de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant toegekend. In uitvoering van deze opdracht richtte de provincie het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest apb op. De provincieraad is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Vlabinvest.

Zorgopdracht - bijkomend investeren in zorgvoorzieningen

Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb jaarlijks 2.500.000 euro subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen en aanvullend op het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.

Onze contactgegevens

Voor meer informatie over de werking of samenwerking met Vlabinvest apb kan je ons bereiken op volgende coördinaten:

Wonen:

 • Adres: Provincieplein 1 - 3010 Leuven
 • Tel: 016 26 79 89
 • Fax: 016 26 79 85
 • E-mail: info@vlabinvest.be

Zorg:

 • Adres: Provincieplein 1 - 3010 Leuven
 • Tel: 016 26 79 84
 • Fax: 016 26 79 85
 • E-mail: zorg@vlabinvest.be