Home  > Over Vlabinvest

Over Vlabinvest

Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand rond Brussel

 • Vlabinvest apb heet voluit Het Agentschap voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant en voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel.
 • Onder provinciale sturing en met steun van de Vlaamse overheid voert Vlabinvest een actief grond- en woonbeleid, in partnerschap met lokale besturen en initiatiefnemers.
 • De focus ligt op betaalbaar wonen voor modale inkomenstrekkers, waarbij een voorrang geldt voor personen die een band kunnen aantonen met het werkgebied.

Beoordelingscomité

 • Het beoordelingscomité controleert of de kandidaat voor een Vlabinvest-woning of -kavel voldoet aan de voorwaarden (inkomen, eigendom,...)
 • Daarnaast onderzoekt het beoordelingscomité bij elke kandidaat voor een woning of kavel die deel uitmaakt van een Vlabinvest-project of hij voorrang krijgt op basis van een voldoende band (maatschappelijk, economisch, sociocultureel) met de regio.
 • Het beoordelingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers ( Vlabinvest apb, provincie Vlaams-Brabant, SHM, gemeente of IGS, OCMW en/of VWF).
 • Het comité vergadert in de praktijk maandelijks.

Partners en samenwerking

Vlabinvest kan zelf de woningen realiseren, of kan dat samen met één van haar partners doen:
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Gemeenten
 • Intercommunales Haviland (Halle-Vilvoorde) en Interleuven (Leuven)
 • OCMW's
 • Vlaams Woningfonds 

Vlabinvest apb werkt ook samen met:
 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Vzw de Rand
 • Provincie Vlaams-Brabant: per 1 januari 2015 is de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant toegekend. In uitvoering van deze opdracht richtte de provincie het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest apb op. De provincieraad is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Vlabinvest.

Onze contactgegevens

Voor meer informatie over de werking  of samenwerking met Vlabinvest apb kan je ons bereiken op volgende coördinaten:
 • Adres: Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • Tel:  016 26 79 89
 • Fax  016 26 79 85
 • E-mail: info@vlabinvest.be