Home  > Verkeer en mobiliteit  > Wie beheert welke weg

Wie beheert welke weg?

Provinciewegen bestaan niet meer

De bovenlokale provinciewegen in Vlaams-Brabant werden op 1 januari 2009 overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Het zijn nu gewestwegen. De provinciewegen met een lokale functie werden reeds op 1 oktober 2008 overgedragen aan de gemeenten en zijn nu gemeentewegen.

Beheer van de wegen

In Vlaanderen zijn er nog twee soorten wegen, ingedeeld naar de overheid die ze beheert (onderhoud, markeringen, beplantingen, ...).

Soort weg Beheerder
Gewestweg

Vlaams Gewest - Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
Tel. 016-66 57 50
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Gemeenteweg Gemeente waar de wegen gelegen zijn

Problemen op of langs de weg? Geef je melding door:

Naar boven