Home  > Verkeer en mobiliteit  > Voor scholen  > Verkeerseducatie  > Verdeling materiaal aan scholen

Verdeling materiaal aan scholen

Materiaal voor scholen, gemeentebesturen, politiezones

De provincie Vlaams-Brabant leent materiaal dat de verkeersveiligheid verhoogt uit aan:

 • Politiediensten
 • Gemeentebesturen
 • Scholen
 • Jeugdbewegingen
 • Verenigingen

Mobiel verkeerspark

De aanhangwagen met het mobiel verkeerspark

We beschikken over twee aanhangwagens met alle materiaal voor een mobiel verkeerspark.

Ga naar de pagina over de verkeersparken als je hier meer over wil weten

Leskoffer fietsbehendigheid

Leskoffer fietsbehendigheid

Om zelfzeker in het zadel te zitten moet de fietser een aantal vaardigheden onder de knie hebben. Zet daarom de leskoffer fietsbehendigheid in om vaardigheden zoals stuurkunst en evenwicht te oefenen of te testen.

Elke oefening simuleert een verkeerssituatie waarmee een fietser dagelijks geconfronteerd wordt.

De leskoffer bevat materiaal om acht fietsbehendigheidsoefeningen uit te voeren met de leerlingen op een verkeersvrij terrein. Met dit materiaal kunnen leerlingen ook oefenen voor de provinciale wedstrijd verkeersveiligheid, de Fietsbrevetten of het Grote Fietsexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

De koffer bevat materiaal voor volgende oefeningen:

 • fietscontrole
 • smalle doorgang
 • cirkel
 • acht
 • slalom
 • over de schouder kijken
 • schuine rijplank
 • remtest

De handleiding beschrijft telkens de manier van opstellen, het leerdoel en de opdracht voor de fietsers. Controlekaarten kan je zelf afdrukken.
Dit materiaal kan worden uitgeleend via de provinciale uitleendienst in Leuven, Asse en Bekkevoort.

Leskoffer dode hoek

Leskoffer dode hoek

Specifiek voor het thema dode hoek leent de dienst maatschappelijke veiligheid aan lagere scholen van Vlaams-Brabant op aanvraag gratis twee leskoffers dode hoek uit.

 • Uitgewerkt door de Fietsersbond vzw.
 • Gebruik ze in de klas tijdens de verkeersles.
 • Doel: jonge fietsers bewust maken van de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.
 • Doelgroep: leerlingen van de 3de graad basisonderwijs.
 • Waar uitlenen? Via de provinciale uitleendienst in Leuven, Asse en Bekkevoort.

L-vestjes voor jonge kinderen die leren fietsen

Reflecterend L-hesje (voor- en achterzijde) [JPG, 59,70 KB]

Gratis uitleenbaar door kleuter- en lagere scholen voor verkeersacties (uitstappen, verkeersweek, ...): reflecterende hesjes voor beginnende fietsertjes (kleuters en jonge kinderen van 4 tot 8 jaar).

 • We beschikken over 100 reflecterende vestjes.
 • Op de rugzijde staat een grote letter L en de boodschap "Kijk uit ik leer fietsen".
 • Beschikbaar in maten small en extra small.
 • Gerealiseerd in samenwerking met de Kinderwerking vzw FABOTA van Buurtwerk 't Lampeke vzw.

Reserveren en afhalen: provinciehuis Leuven, dienst maatschappelijke veiligheid - verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be - tel. 016-26 78 35.

ZEBRA-kit van vzw Rondpunt uitlenen

ZEBRA-kit inhoud

De ZEBRA-kit is een trolley met allerlei materialen, achtergrondinformatie en praktische tips om in de klas te werken rond en vanuit een verkeersongeval. Deze kit kan helpen bij het verwerken en leren over verkeersongevallen.

 • Inhoud ontwikkeld voor verschillende leeftijden en aangepast aan de leefwereld van kinderen, zodat ruimte gegeven kan worden aan de emotionele impact van het ongeval.
 • Houvast voor de leerkracht in zijn/haar houding tegenover de klas, ouders en collega-leerkrachten.
 • Ontwikkeld op basis van de expertise van Rondpunt vzw (werken aan een goede opvang van jonge verkeersslachtoffers).
 • De ZEBRA-acties van Rondpunt vzw hebben bijzondere aandacht aan kinderen en jongeren die geraakt werden door een verkeersongeval.
 • Op aanvraag stelt de dienst maatschappelijke veiligheid gratis één ZEBRA-kit ter beschikking van lagere scholen van Vlaams-Brabant die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden met een verkeersongeval in de school en met de gevolgen ervan.

Reserveren en afhalen: provinciehuis Leuven, dienst maatschappelijke veiligheid - verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be - tel. 016-26 78 35.

Naar boven