Home  > Verkeer en mobiliteit  > Voor scholen  > Verkeerseducatie  > Fietslicht aan en gaan

Fietslicht aan en gaan - zichtbaarheidscampagne voor leerlingen in Vlaams-Brabant

Zichtbaarheid verbeteren van jonge fietsers van 12 tot 18 jaar

Fietslicht aan en gaan [JPG, 181,35 KB]

Goed zichtbare fietsers zijn minder vaak betrokken in een verkeersongeval.

De provincie Vlaams-Brabant wil met de duidelijke boodschap Fietslicht aan en gaan jongeren oproepen om altijd en overal met een goed werkende fietsverlichting op pad te gaan. Zichtbaar zijn in de donkere (winter)maanden, bij hevige regen of mist is van levensbelang.

Organiseer een fietscontrole in de school

We roepen elke secundaire school in de provincie op om - samen met de leerlingen - een grote controleactie van de fietsverlichting te houden aan de schoolpoort. Organiseer die bij de start van de donkere periode (begin november), dan zit je een hele winter safe! Denk eraan, ook in januari en februari is het 's ochtends nog laat donker en treedt de schemer 's avonds snel in.

De provincie biedt daartoe elk schooljaar gratis campagnemateriaal aan voor de secundaire scholen in Vlaams-Brabant voor hun leerlingen van 12 tot 18 jaar. Vraag jouw campagnemateriaal online aan!

Dankzij het gratis zichtbaarheidspakket aangeboden door de provincie hebben 51 secundaire scholen en 15 politiezones in Vlaams-Brabant sedert oktober 2018 actie gevoerd rond zichtbaarheid van jonge fietsers.

Gratis campagnepakket voor secundaire scholen en politiezones? Bestel nu

De provincie biedt elk schooljaar gratis campagnemateriaal aan voor de acties rond zichtbaarheid die de secundaire scholen in Vlaams-Brabant voor hun leerlingen van 12 tot 18 jaar organiseren.

Je kan vanaf nu pakketten bestellen.

Een pakket (1 pakket per vestigingsnummer) bevat:

 • 150 reflecterende fietsplaatjes
 • 6 posters
 • 4 V-borden
 • 50 sets fietslampjes (wit en rood lampje)
 • 900 spaakreflectoren
 • 50 fietscontrolekaarten

Wat moet je doen?

In de donkere maanden van het jaar kan je op volgende wijze jouw campagnepakket gebruiken:

 1. Kondig de datum van de fietscontrole in de school aan met de affiche en vermeld hierop de datum van de fietscontrole.
 2. Kleef de V-borden op een goed zichtbare plaats voorafgaand en tijdens de actieperiode (schoolpoort, fietsenstalling, ...).
 3. Geef elke gecontroleerde leerling een reflecterend fietsplaatje.
 4. Geef elke gecontroleerde leerling 12 spaakreflectoren (6 per wiel).
 5. Vul de fietscontrolekaart in.

Aan politiezones wordt gevraagd controles op fietsverlichting te organiseren.

Jonge fietsers en verkeersongevallen

In Vlaanderen vallen nog te veel jonge verkeersslachtoffers in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar.

Zes procent van de verkeersongevallen in Vlaams-Brabant waarbij minstens één fietser uit de leeftijdsgroep 12-18 jaar gewond raakte, deed zich voor bij dageraad of schemering, 10 procent van de verkeersongevallen gebeurden bij nacht (met openbare verlichting ontstoken).

In de provincie Vlaams-Brabant vielen in 2016 in de leeftijdscategorie 12-18 jaar slachtoffers:

 • 1 dode ter plaatse
 • 382 lichtgewonden
 • 26 zwaargewonden

In de provincie Vlaams-Brabant vielen in 2017 in de leeftijdscategorie 12-18 jaar slachtoffers:

 • 1 dode ter plaatse
 • 327 lichtgewonden
 • 19 zwaargewonden

Wat het aantal verkeersongevallen in Vlaams-Brabant betreft voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar:

 • In 2016 gebeurden 195 verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VKOLL) waarin een jonge fietser betrokken was.
 • Er gebeurden 256 VKOLL zonder betrokken fietser.
 • In totaal 451 VKOLL in 2016.

In 2017 gebeurden 160 verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VKOLL) waarin een jonge fietser betrokken was. Er gebeurden 243 VKOLL zonder betrokken fietser.
In totaal 403 VKOLL in 2017.

Bron: cijfers van federale politie - DRI/- BIPOL

Fietsverlichting wettelijk verplicht

Het verkeersreglement bepaalt met betrekking tot fietsverlichting het volgende:
fietslichten moeten alleen aanwezig zijn én in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter. In dat geval gaat het om een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan, dewelke niet verblindend mogen zijn. De verlichting, die ook al sinds 18 mei 2006 in knipperstand mag werken, moet niet meer op het rijwiel zelf aangebracht worden. Ze mag op de bagage, de kleding, het lichaam, het rijwiel zelf,... aangebracht worden. De lichten en reflectoren moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen, alsook in goede staat zijn van onderhoud en werking.

Aan welke wettelijke vereisten moet een fiets voldoen?

 • een bel (hoorbaar op 20 meter)
 • twee goed functionerende remmen (één op het voorwiel en één op het achterwiel) Uitzondering (kinderfietsen): de fietsen die uitgerust zijn met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm mogen evenwel voorzien zijn van slechts één enkele doelmatige rem.
 • reflectoren:
  • vooraan 1 witte reflector en achteraan 1 rode reflector (het weerkaatsende deel mag niet samenvallen met het achterlicht).
  • aan weerszijden van de pedalen gele of oranje reflectoren.
  • op de spaken van elk wiel minstens 2 gele of oranje dubbelzijdige reflectoren; vast bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht en/of een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band.

Bestel gratis jouw campagnemateriaal

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven