Home  > Verkeer en mobiliteit  > Voor scholen  > Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school  > Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten

Laat je inspireren

De voorbije jaren hebben heel wat scholen een Dr. Mobi-project uitgewerkt: met succes realiseerden ze meer veiligheid en een betere fiets- en verkeersvaardigheid mét aandacht voor het milieu. Benieuwd naar hun aanpak? Neus gerust eens in de geselecteerde SLIM Mobiel-projecten: je vindt hieronder een kort overzicht per project. 


Meer weten? Ontdek hier hun verhalen.  

Dr.Mobi-Voorbeeldprojecten [PDF, 6 blz, 712,73 KB]

1. VBS Vlierbeek - Elke week een fietsdag

Het project

Hoe maak je je leerlingen vertrouwd met de fiets en met de openbare weg rond de school? En hoe stoom je de hogere jaren klaar voor het echte werk met bijzondere aandacht voor veilige routes naar school of de toekomstige school? "Met een wekelijkse fietsdag!" dachten ze in VBS Vlierbeek.

Het concept is eenvoudig: elke week is er een fietsdag voorzien. Voor je schrikt, neen, niet elke week voor iedereen. Dankzij een doorschuifsysteem komt er elke week een andere klas van de kleuter- of lagere school aan bod.

Elke klas heeft zo vijf fietsdagen per schooljaar. En de school heeft het jaar rond een wekelijkse fietsdag. Met succes!

Dikke duim, want:

 • het eenvoudige doorschuifsysteem zorgt voor een haalbare kaart en heeft toch de nodige ambitie
 • bovendien blijkt het een ideale opstap naar meer duurzame mobiliteit: leerlingen en ouders zijn enthousiast en komen nu ook op andere dagen met de fiets

Dankzij Dr. Mobi

 • loopfietsen en speciale fietsen voor de allerkleinsten
 • een afdak zodanig dat de fietsen nu droog gestald staan

2. Gemeente Gooik - Kleurrijke schoolomgevingen

Het project

Op een gemeentelijk scholenoverleg in 2011 lanceert de gemeente Gooik het idee om samen aan meer verkeersveiligheid, veiligere schoolomgevingen en duurzame verplaatsingen te werken. De directies zijn onmiddellijk enthousiast. De taakverdeling duidelijk: de gemeente trekt het project, voert de werkzaamheden uit en zet een sensibilisatieactie op. De scholen zetten extra in op verkeerseducatie en ondersteunen de gemeentelijke campagne. 

Dankzij een houten mobiliteitsboom plaatsen de Gooikse scholen in elke vestiging duurzame mobiliteit in de kijker. Foto's van de verschillende mobiliteitsactiviteiten versieren de stam. De kruin symboliseert het duurzame verplaatsingsgedrag: elke leerling die naar school stapt, fietst, carpoolt of de schoolbus of het openbaar vervoer neemt krijgt een groen blaadje. Beetje bij beetje kleurt de kruin helemaal groen.

Vanaf dan gaat de bal helemaal aan het rollen: de daaropvolgende schooljaren werken de scholen hun mobiliteitsproject verder uit.

Dikke duim, want:

 • samenwerken loont. Dankzij de duidelijke taakverdeling en de gemeente als katalysator.
 • Dr. Mobi als opstap voor gelijkaardige projecten: de gemeente en de acht vestigingen van de gemeentelijke en vrije basisscholen zijn nu bevoorrechte partners van elkaar.
 • communiceren en visualiseren werkt. Een mobiliteitsboom die groener wordt, zorgt ervoor dat het project zichtbaar wordt én doet het project groeien.

Dankzij Dr. Mobi

 • kleurrijk Octopus straatmeubilair
 • verkeerseducatief materiaal
 • (loop)fietsen
 • een fietsenstalling

3. GBS Huizingen - Mobieler dankzij een plooifiets

Het project

Hoe dringen we de CO2-uitstoot terug, leren we onze kinderen deelnemen aan het verkeer en gaan we milieuvriendelijk op uitstap? De aankoop van plooifietsen bleek voor GBS Huizingen de oplossing. Zo:

 • verbreden de leerlingen horizon: ze ontdekken de ruime omgeving en de 6e-jaars proberen de combinatie fiets-trein uit
 • kiezen de leerkrachten sneller voor een verplaatsing met de fiets
 • versterkt ze de projectwerking en de relatie met de gemeente en de buurt
Daarnaast wilde de werkgroep mobiliteit ook een centrale opbergplaats. Want meestal heb je meer materiaal in huis dan je denkt, alleen ligt het verspreid. Het Labo van Dr. Mobi is intussen het zenuwcentrum van de mobiliteitswerking: naast materiaal zoals de plooifietsen, verkeersborden, fietspompen en herstelsets vind je er ook alle info gebundeld.  

Naast veiligheid en vaardigheid legt de school link tussen mobiliteit en het klimaat mét aandacht voor de impact van de klimaatsverandering op het Zuiden. Zo werkt ze mee aan een 11.11.11-project Hupsalla Princess. Bovendien heeft ze ook aandacht voor gezondheid en een gezond binnenklimaat dankzij een project van LOGO Zenneland.

GBS Huizingen heeft sinds 2011-2012 trouwens niet stilgezeten. Intussen hebben ze samen met de gemeente en de buurt hun straat omgevormd tot een schoolstraat: de eens zo chaotische A. Vaucampslaan is nu opmerkelijk rustig.

Dikke duim, want:

 • de school beseft dat ze niet op zichzelf staat en dus geen eilandje is. Ze legt linken met de buurt, het klimaat en gezondheid.
 • investeren in partnerschappen loont. De werkgroep mobiliteit zoekt niet alleen binnen de schoolmuren naar goede partners: ze werkt samen met de gemeente, 11.11.11, LOGO Zenneland, ...
 • zo'n centraal zenucentrum zoals Het Labo van Dr. Mobi zorgt ervoor dat iedereen het materiaal, de info en de juiste personen vindt

Dankzij Dr. Mobi

 • plooifietsen
 • een blokhut als opbergruimte 'Het labo van dr. Mobi' 


4. GBS Tervuren - Dr. Mobi een jaar rond

Het project

De school zet in op veilig en vaardig verkeer: in het infoboekje staat een hoofdstuk over de schoolbereikbaarheid en het verkeersproject. Om die afspraken kracht bij te zetten, herhalen ze regelmatig een prikactie. Met telkens een lekkere beloning voor de ouders. 

Elke maand staat er wel iets op het Dr. Mobi-programma van een prikactie tot een fietscontrole. En het schooljaar afsluiten doen ze op de Gordel voor scholen.

Dikke duim, want:

 • verkeerswerkgroep met directie, leerkrachten en ouders
 • sterke communicatie zowel binnen als buiten de school: mét wedstrijdelementen,  leerlingen die speels een actie lanceren of een mobiliteitstip in de nieuwsbrief.
 • werken met beloningen werkt. Wie krijgt er nu niet graag een schouderklopje?

Dankzij Dr. Mobi

 • loopfietsen voor de allerkleinsten
 • een aangepaste fietsenstalling: nu staan de fietsen overdekt en droog
 • verkeerseducatief materiaal

5. GBS Moorsel - De Schoolstraat wordt een schoolstraat

Het project

Een veiligere schoolomgeving? Dankzij een autovrije Schoolstraat tijdens de schoolspitsuren! 

Eerst bracht de werkgroep mobiliteit de verkeerssituatie rond de school in kaart dankzij een enquête. Zo wist ze onmiddellijk waar de pijnpunten en prioriteiten lagen. Samen met de gemeente en de politie heeft de school de Schoolstraat autovrij gemaakt tijdens de schoolspitsuren. En werd de Schoolstraat een schoolstraat. 

Met succes: het aantal fietsers steeg. Zelfs zo sterk dat de school extra fietsenstallingen nodig had.

Dikke duim, want:
 • meten is weten. Een verkeersenquête als start om je prioriteiten te bepalen en tot actie over te gaan werpt duidelijk vruchten af.
 • de school inspireert: de maatregel is ook aan een tweede school ingevoerd

Dankzij Dr. Mobi

 • loopfietsen en speciale fietsen voor de allerkleinsten
 • verkeerseducatief materiaal
 • een fietsenstalling

6. VBS Langdorp - Duurzame school, straffe school

Het project

Verkeersopvoeding met aandacht voor fietsvaardigheden en fietspromotie. Voor de leerkrachten van de VBS mag het iets meer zijn. De werkgroepen verkeer en MOS staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een heus driejarenplan 'Duurzame mobiliteit' met:

 • eerste jaar: de opstart van een fietspool
 • tweede jaar: de verdere uitbouw van een fietspool
 • derde jaar: een schoolrouteplan i.s.m. Mobiel 21

En ook bij speciale activiteiten, eetdagen en schoolfeesten leggen de werkgroepen de link met duurzame mobiliteit: zo komen Sint en Piet met de tandem en gaan ze voor minder voedselkilometers dankzij eitjes van de schoolkippen, fruit uit de streek en melk rechtstreeks van de boer.

Dikke duim, want:

 • de school denkt en werkt op lange termijn. Ze stelt een driejarenplan op en evalueert het regelmatig  
 • werkgroepen vinden elkaar: MOS en verkeer werken samen en versterken zo elkaars werking
 • het is een project van de hele school. Ouders, grootouders en leerlingen denken mee 
 • de vele vrijwilligers worden niet vergeten. Elk jaar organiseert de school een dankmoment
 • de school zorgt ervoor dat niemand overbevraagd raakt

Dankzij Dr. Mobi

 • een nieuwe fietsenstalling
 • fietsen en loopfietsen voor de allerkleinsten
 • een schoolrouteplan

Extra informatie

Contact

Mobiliteit, Tel. 016 26 75 27, mobiliteit@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven