Home  > Verkeer en mobiliteit  > Voor scholen  > Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school  > Subsidie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school

Wat

Subsidiemogelijkheid ter ondersteuning van jouw mobiliteitsproject. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de werkelijke kosten van het project en is beperkt tot 5.000 euro per school of vestiging per jaar (met een minimum van 500 euro). Bijvoorbeeld:

  • aankoop van verkeerseducatief materiaal,
  • aankoop van loopfietsen voor de allerkleinsten of fietsen voor schooluitstappen,
  • aanmaak van een schoolroutekaart,
  • uitbouw van een fietsatelier.

Belangrijk is dat je met je project inzet op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen én dat je de fiets- en verkeersvaardigheid van je leerlingen vergroot. Je stelt een jaarplan op rond verkeer en mobiliteit met

  • minstens 2 keer per schooljaar een sensibilisatieactie voor de hele school over verkeer en mobiliteit
  • waarin praktijkgerichte verkeerslessen en duurzame mobiliteit op regelmatige basis aan bod komen
  • met initiatieven om het draagvlak bij het schoolteam, leerlingen en ouders te vergroten.
Kijk ook eens naar de praktische informatie en de voorbeeldprojecten op onze website. Je vindt de links onderaan deze pagina.

Wie

Subsidie is mogelijk voor elke in Vlaams-Brabant gevestigde

  • onderwijsinstelling voor basis-, buitengewoon secundair en secundair onderwijs,
  • oudervereniging verbonden aan een voorvermelde onderwijsinstelling.

Procedure

Vraag de subsidie online aan

Ten laatste 31 oktober.

Download het aanvraagformulier onderaan en laad het ingevuld op in het online subsidiesysteem. Vervolledig je dossier met een jaarplan: een mogelijk sjabloon vind je onderaan deze pagina.

Naar boven