Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid  > Rijden onder invloed

Provinciale controles op rijden onder invloed

Provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed

Onder impuls van de provinciegouverneur worden gedurende zes maanden per jaar in samenwerking met de politiediensten provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in Vlaams-Brabant.

Thema's en controleperiodes

In 2017 worden provinciaal gecoördineerde controles gehouden in:

 • maart (gordel als bijkomend thema)
 • april (snelheid als bijkomend thema)
 • juni (gordel als bijkomend thema)
 • september (gordel als bijkomend thema)
 • oktober (leerlingenvervoer en zwaar vervoer als bijkomende thema's)
 • december (aansluiting op de nationale eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed)

Het hoofdthema van de provinciale controles is steeds alcohol (rijden onder invloed). Daarnaast kunnen er ook bijkomende thema's aan bod komen: snelheid, zwaar vervoer en leerlingenvervoer en gordeldracht.

Resultaten van afgelopen controleacties per jaar

 • 2016
  • 132.360 ademtesten (inclusief pré-testen door middel van samplingtoestellen) uitgevoerd.
  • 3.149 testen waren positief (2,38 % overtreders).
 • 2015
  • 108.408 ademtesten uitgevoerd (alcohol).
  • 2.893 testen waren positief (2,67% overtreders).
 • 2014
  • 99.439 ademtesten uitgevoerd op rijden onder invloed.
  • 2.953 waren positief (2,97% overtreders).
 • 2013
  • 59.281 ademtesten uitgevoerd op rijden onder invloed.
  • 2.590 waren positief (2,99% overtreders).
 • 2012
  • 42.562 ademtesten uitgevoerd op rijden onder invloed.
  • 1.875 waren positief (2,99% overtreders).
  • 32 gecontroleerde chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles.
 • 2011
  • 23.991 ademtesten werden uitgevoerd op rijden onder invloed.
  • 881 waren positief (3,7% overtreders).
  • 60 gecontroleerde chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles.
 • 2010
  • 25.654 ademtesten werden uitgevoerd op rijden onder invloed.
  • 920 waren positief (3,6% overtreders).
  • 92 gecontroleerde chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles.
Naar boven