Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Provinciale controles op rijden onder invloed

Zes maanden per jaar gebeuren er provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed.

Draag de veiligheidsgordel

De autogordel redt levens. Test je kennis over het belang van de veiligheidsgordel.

Naar boven