Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid  > Gordelcampagne  > Gordelwegwijzer voor scholen

Gordelwegwijzer voor scholen

Gordelwegwijzer

Gordelwegwijzer - handleiding voor de leerkracht

Deze handleiding is bestemd voor directies en leerkrachten en bevat een methodiek om de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs aan te spreken over het dragen van de autogordel.
 
De opdrachten kunnen worden ingepast in de beschikbare uren 'vrije ruimte' (projectwerk en seminaries) of bij het project algemene vakken. Met de handleiding kan op een gestructureerde manier aan de vakoverschrijdende eindtermen rond mobiliteit en verkeersveiligheid gewerkt worden.

U kunt de inhoud van Gordelwegwijzer onderaan deze pagina raadplegen.

Naar boven