Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid  > Gordelcampagne  > Gordelinformatie in je buurt

Gordelinformatie in je buurt

Sensibiliserende acties

Tolwagen om het belang van de gordel te ervaren

In Vlaams-Brabant worden sensibiliserende acties gehouden naar de zes doelgroepen van de campagne:

 1. bestuurders van 18 tot 29 jaar en passagiers van 15 tot 29 jaar
 2. bezitters van een auto met airbag
 3. bestuurders die korte verplaatsingen afleggen
 4. personeel van bedrijven
 5. gecontroleerde bestuurders en passagiers bij politiecontroles
 6. jongeren die op het punt staan hun rijbewijs te halen.

Politiezones, secundaire scholen en belangengroepen kunnen op aanvraag gratis promotiemateriaal ontvangen over de gordeldracht:

 • affiches
 • ijskrabbers
 • folders gordel

Controles op het dragen van de gordel in 2016

In 2016 voeren de politiediensten van Vlaams-Brabant controles uit op het dragen van de gordel in:

 • maart
 • juni
 • september

Gordeldracht in Vlaams-Brabant gemeten via gordeltellingen door Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid verrichtte in mei 2010 gordeltellingen in de provincie Vlaams-Brabant op dertig plaatsen. De tellingen verliepen volgens bepaalde parameters:

 • snelheidsregimes 30 - 50 - 70 - 90 - 120 km/u
 • in de week - 's nachts en in de week binnen of buiten de spitsuren
 • geslacht
 • binnen of buiten de bebouwde kom.

In 2008 was de gordeldracht in Vlaams-Brabant hoger dan in de gordeldracht op nationaal niveau (79,9%) en evenaarde bijna het percentage op Vlaams niveau (82,5%). In mei 2010 werden in Vlaams-Brabant opnieuw gordeltellingen gehouden in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) op 30 plaatsen.

Bekijk het rapport van de gordeltellingen uitgevoerd in mei 2010 onderaan deze pagina.

Gordeldracht in Vlaams-Brabant in 2012 gemeten via gordeltellingen door Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid verrichtte in mei 2012 gordeltellingen in de provincie Vlaams-Brabant op 35 plaatsen. Uit deze tellingen blijkt dat:

 • de gordeldracht 85,8% bedraagt tegenover 89,2% in Vlaanderen en 86,4% in BelgiĆ«.
 • voor mannelijke passagiers 79,8% gordeldracht wordt vastgesteld tegenover 86,8% van de vrouwelijke passagiers.
 • het gordeldrachtpercentage in zone 30 laag is en er 76,7% bedraagt, maar wel stijgt van 2010 naar 2012 met 5 procent.
 • het gordeldrachtpercentage 85,8% bedraagt tegenover 84,3% in 2010.
 • 14,2% van de inzittenden voorin de gordel nog niet dragen.
 • wat de vier snelheidsregimes betreft (30/50/70/120 km per uur) de gordeldracht er tussen de 85,7% (50 km/u-wegen) en 88,5% (120 km/u-wegen) bedraagt.
 • de gordeldracht stagneert op 50- en 120 km/u-wegen en stijgt op 70- en 90 km/u-wegen.

In 2012 schreven de politiezones in totaal 276 onmiddellijke inningen en 6 processen-verbaal uit in het kader van de controles op gordel 'Bij mij ben je veilig'.

Actie naar personeel van bedrijven (gratis promotiemateriaal)

Vlaams-Brabantse bedrijven die de gordelcampagne "Bij mij ben je veilig" willen steunen kunnen gratis promotiemateriaal bestellen om bij hun personeel actie te voeren ter bevordering van de gordeldracht.

Je kan kiezen uit volgend promotiemateriaal:

 • affiche
 • folder
 • ijskrabber
 • bladwijzer/spiegelhanger

Je kan bijvoorbeeld acties voeren op het bedrijfsparkeerterrein, op je intranet of informatie over de gordel opnemen in het personeelsblad. Onderaan deze pagina vind je het bestelformulier voor het gratis promotiemateriaal.

Naar boven