Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Wat zijn trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Buurt- en voetwegen

Vlaams-Brabantse gemeentes tellen heel wat wegjes die gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Deze ‘trage wegen’ hebben vaak een lange geschiedenis. Eén soort ‘trage wegen’ zijn de buurt- en voetwegen. Zij hebben een juridisch statuut dankzij de ‘Wet op de buurtwegen’ uit 1841. In de jaren na het van kracht worden van deze wet werden alle buurt- en voetwegen opgetekend in een atlas: de Atlas der buurtwegen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de auto steeds populairder. Oude voetwegjes raakten in onbruik. Ze werden stilzwijgend ingenomen door de eigenaars van de percelen ernaast. Maar sinds  enkele jaren neemt de waardering voor de buurt- en voetwegen weer toe. Ze spelen immers een belangrijke rol voor recreatieve uitstapjes en voor verplaatsingen naar werk, school of winkel.

Heel wat gemeentes maken werk van hun buurt- en voetwegennetwerk. Ze (her)openen wegjes, zorgen voor een goed onderhoudsplan en bouwen een buurt- en voetwegenbeleid uit. Gemeentes die dat wensen, kunnen daarbij ondersteuning van de provincie krijgen.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 75 44, buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven