Home > Nieuws > Verkeer en mobiliteit > Decreet gemeentewegen

Vlaams decreet gemeentewegen wijzigt taakverdeling buurt- en voetwegen (03 juni 2019)

Grotere rol voor gemeenten bij buurt- en voetwegen

Het nieuwe Vlaamse decreet gemeentewegen

 • is bekrachtigd door de Vlaamse regering op 3 mei 2019.
 • handelt over gemeentewegen: openbare wegen beheerd door de gemeente, ongeacht de eigenaar van de grond. Kortom: alle wegen die publiek toegankelijk zijn.
 • geeft de gemeenten een grotere rol in het goedkeuren van aanpassingen aan buurt- en voetwegen.


Wat verandert?

 • Afschaffingen (opheffing) van een gemeenteweg
  • gemeenteraad keurt goed.
  • definitieve versie wordt naar de provincie verstuurd.
  • geen definitieve beslissing meer van de deputatie maar de deputatie kan wel advies geven.
 • Rooilijnplannen (voor elke wijziging)
  • gemeenteraad keurt goed.
  • definitieve versie wordt naar de provincie verstuurd.
  • geen definitieve beslissing meer van de deputatie maar de deputatie kan wel advies geven.
 • Beroepen i.v.m. dossiers van buurt- en voetwegen
  • bij de Vlaamse Regering (niet meer bij de provincie).
 • Atlas van buurt- en voetwegen
  • De gemeente moet een gemeenteregister opmaken. Dit register bevat alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over gemeentewegen.
  • Het gemeentewegenregister vervangt dus de Atlas der buurtwegen.
 • 30-jarige verjaartermijn op niet-gebruik van buurt- en voetwegen vervalt.
 • De gemeente kan handhaving doen op buurt- en voetwegen via GAS-boetes.


We hebben nog geen duidelijkheid over

 • Termijnen: het is nog niet bepaald wanneer de wijzigingen ingaan. Vooralsnog loopt dus alles zoals vroeger. Er wordt 1 september 2019 voorop gesteld.
 • Dossiersamenstelling: het is nog niet bepaald hoe een dossier rond wijziging/afschaffing/… moet samengesteld worden.


Wij blijven ondersteuning bieden voor trage wegen

Het provinciale team Trage Wegen volgt de volgende stappen in de uitvoering van dit decreet van dichtbij op. Mail ons altijd gerust jouw vragen op mobiliteit@vlaamsbrabant.be of buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be.

 • We kijken hoe we ons beleid bijsturen aan dit nieuwe decreet.
 • Momenteel blijven onze bestaande subsidiereglementen bestaan.
 • Jouw gemeente kan dus nog steeds een beleidsplan trage wegen opmaken via onze subsidie.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 75 44, buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be

Naar boven