Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Taken van gemeente en provincie

Taken van gemeente en provincie

Wie doet wat?

De taken van de gemeente, de provincie en de aangelanden staan omschreven in het Provinciaal Politiereglement op de Buurtwegen. Preciezere bepalingen i.v.m. de taken van gemeente en/of aangelande kan de gemeente opnemen in het gemeentelijk politiereglement.

Provinciaal politiereglement op de buurtwegen [PDF, 2 blz, 89,27 KB] Toelichting bij het provinciaal politiereglement op de buurtwegen [PDF, 4 blz, 24,23 KB]

De gemeente, beheerder van de buurt- en voetwegen en de Atlas

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn buurt- en voetwegennetwerk en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen. Daarnaast beheren de lokale besturen ook de papieren versie van de Atlas der buurtwegen van hun grondgebied - het is de atlas van de gemeente die rechtsgeldig is.

Steeds meer gemeentes krijgen van burgers, organisaties of belangenverenigingen vragen naar het opnieuw openstellen van buurt- en voetwegjes. Vaak zijn deze wegjes in onbruik geraakt of ‘ingepalmd’ door omwonenden. Het terug openen van de wegjes is vaak niet eenvoudig. Gemeentes kunnen daarom rekenen op ondersteuning van de provincie.

De provincie, beheerder van wijzigingsdossiers

De provincie waakt erover dat de buurt- en voetwegen niet verdwijnen. Dat doen we door te beslissen over wijzigingsdossiers die ingediend werden door lokale besturen en door de plandocumenten te beheren rond die wijzigingen in de Atlas der buurtwegen.

Daarnaast ondersteunen we lokale besturen op verschillende manieren: gemeentes kunnen bij de provincie terecht voor

  • Advies bij onderhandelingen over het openen en/of wijzigen van een buurt- en voetweg met eigenaars
  • Advies i.v.m. onderhoud en onderhoudsplannen
  • Ondersteuning bij het opstellen van dossiers voor een rooilijnplan met bijhorende opening, wijziging, verlegging en eventuele afschaffing van een buurtweg.
    We helpen om een wijzigingsdossier klaar te maken en het voor te leggen aan de deputatie.
  • Allerhande ander juridisch advies i.v.m. buurt- en voetwegen.
    De provincie behandelt geen individuele klachten van burgers. Die worden steeds naar de betreffende gemeente doorverwezen.
Naar boven