Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Subsidies  > Subsidie voor naambordjes

Subsidie voor naambordjes voor trage wegen

Wat

Via deze subsidie kan je gemeente financiële ondersteuning krijgen bij de aankoop van naambordjes voor trage wegen.

Opgelet

  • wil je gemeente de standaard naambordjes (gele achtergrond met zwarte tekst) aankopen en plaatsen? Maak dan gebruik van de samenaankoopprocedure voor naambordjes. In dat geval betaalt de provincie de volledige kosten voor de naambordjes.
  • Kies je voor de subsidie, dan kan je gemeente eigen bordjes laten maken (anders dan de gele standaardborden). De provincie betaalt de kosten slechts gedeeltelijk terug via deze subsidie. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt maximum 50% volgens de totale waarde van de aanmaak en de levering van de geel-zwarte naamborden en standaardpalen.

Wie

Lokale besturen uit Vlaams-Brabant

Duur

Subsidie voor straatnaambordjes

Procedure

De gemeente maakt een subsidieaanvraagdossier op. Dit bevat onder andere: 

  • een asbuilt plan met de locaties van de borden
  • een fotoreportage van de terreinsituatie vóór en na de plaatsing van de borden;
  • de schuldvordering met een opsplitsing tussen de plaatsingsonkosten en de kosten voor de aanmaak en levering van de borden en eventuele palen.

De aanvraag kan enkel digitaal ingediend.

ONLINE aanvragen

Voorwaarden: 

  • Je gemeente komt in aanmerking voor naambordjes als je gemeente een goedgekeurd tragewegenplan heeft. Heeft je gemeente in het verleden nog geen naambordjes geplaatst via een provinciale samenaankoop of een provinciale subsidie? Dan kan je gemeente nog eenmalig gebruik maken van deze subsidieregeling zonder goedgekeurd tragewegenplan.
  • De naambordjes worden in hoofdzaak aangevraagd voor onverharde trage wegen.
  • Op de bordjes wordt steeds het logo van Provincie Vlaams-Brabant opgenomen.
  • Meer toelichting over deze subsidie lees je in het subsidiereglement.
Naar boven