Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Subsidies  > Subsidie voor de opmaak van een tragewegenplan

Subsidie voor de opmaak van een tragewegenplan

Wat

Gemeenten die een tragewegenplan opmaakten en van wie het dossier door de provinciale deputatie goedgekeurd wordt en die voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement, hebben recht op volgende subsidie: 

  • Gemeenten < 30 km²: 4.000 euro bij goedkeuring inventarisatie, visie, netwerk en actieplan
  • Gemeenten ≥ 30 km²: 6.000 euro bij goedkeuring inventarisatie, visie, netwerk en actieplan

Wie

Lokale besturen uit Vlaams-Brabant

Procedure

Wanneer je gemeente van start wil gaan met de opmaak van een tragewegenplan, neem je best eerst contact op. We maken dan een samenwerkingsovereenkomst op. We overlopen de voorwaarden, de timing en bekijken hoe we de provinciale ondersteuning organiseren en maken een samenwerkingsovereenkomst op.

De gemeente werkt vervolgens aan de opmaak van het tragewegenplan (4 stappen) en kan daarbij rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de provincie. 

Om de subsidie aan te vragen maakt de gemeente een aanvraagdossier op waarbij elke stap toegelicht wordt en waarin alle resultaten van de verschillende stappen raadpleegbaar zijn. Dit dossier wordt vervolgens voorgelegd aan de provinciale deputatie. Na goedkeuring van het dossier kan de subsidie uitbetaald worden. 

De gemeente kan de subsidie aanvragen na afronding van het project door het aanvraagdossier digitaal aan te vragen.

ONLINE aanvragen


Reglement

Alle details vind je in het subsidiereglement onderaan deze pagina.

Naar boven