Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Subsidies  > Samenaankoop van naambordjes

Jouw trage wegen bekend maken bij het publiek? Teken in op de Samenaankoop Naamboordjes 2018

Doe mee aan de Samenaankoop 2018

In ruim 20 Vlaams-Brabantse gemeenten staan ze al: de geel-zwarte naamborden bij trage wegen. Dankzij deze naambordjes maak je als gemeente duidelijk dat de wegen toegankelijk zijn én dat iedereen ze mag gebruiken. 

Wil jouw gemeente ook de trage wegen beter bekendmaken? En kom je als gemeente in aanmerking om een aanvraag in te dienen? Teken dan nu in op de provinciale Samenaankoop Naambordjes 2018. De provincie betaalt zowel de aankoop als de levering.  

Niet dit jaar?
Komt je gemeente in aanmerking, maar lukt het jullie dit jaar niet? Geen nood, we herhalen deze groepsaankoop de komende jaren. Grijp je kans een van de volgende oproepen. 

Komt mijn gemeente in aanmerking?

Je gemeente komt in aanmerking voor deze samenaankoop:

 • als je gemeente een goedgekeurd tragewegenplan heeft
  OF
 • als je gemeente nog geen naambordjes geplaatst heeft via een provinciale samenaankoop. Dan kan je gemeente eenmalig intekenen op de samenaankoop zonder goedgekeurd tragewegenplan

Voldoet je gemeente aan een van bovenstaande voorwaarden? Maar plaats je liever eigen bordjes (met eigen ontwerp)? Dat kan! Dankzij het subsidiereglement "Subsidie van borden volgens eigen ontwerp" krijg je tot 50% subsidies volgens totale waarde van gele borden (aanmaak en levering). Ontdek info en voorwaarden in het subsidiereglement. Dit is geen samenaankoop en er zijn geen deadlines: je kan het aanvraagdossier dus wanneer je wil indienen.

Welke wegen kunnen een naambordje krijgen?

Deze samenaankoop is er:
 • enkel voor de buurt- en voetwegen waarvan het tracé en de breedte op het terrein overeenkomen met de situatie in de Atlas der Buurtwegen 
 • enkel voor de genummerde wegen die in de Atlas der Buurtwegen aangeduid zijn met sentier of chemin én smaller zijn dan 3 meter
 • hoofdzakelijk voor onverharde voetwegen: bij deze wegen is het niet altijd duidelijk of ze voor het publiek toegankelijk zijn 

Hoe zien de borden eruit?

Buurtweg

 Het naambordje:

 • heeft een lengte van 450 mm
 • heeft als achtergrondkleur geel (RAL1023); lijnen, tekst en logo zijn zwart (RAL9017)
 • staat op een hoogte van 2,10 m (hoogte tussen het maaiveld en de onderkant van het bord) met paallengte 3,00 m
 • bevat altijd het logo van Provincie Vlaams-Brabant
   

Het bordje kan verder volgende gegevens bevatten:

 • het voetwegnummer
 • de officiële naam van de voetweg: volgens de tabel van de Atlas of goedgekeurd door de gemeenteraad
 • het logo van de gemeente
 • de deelgemeentenaam

De gemeente bepaalt welke gegevens er op het bordje staan. Ze levert de nodige gegevens aan.


Praktisch: hoe dien ik een aanvraag in?

Wil je gemeente deelnemen aan deze groepsaankoop? En komt ze in aanmerking? Teken dan in:

 1. Stuur voor 26 februari 2018 de samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd en ondertekend in tweevoud op naar:
  Dienst Mobiliteit
  Buurt- en voetwegen
  Provincieplein 1
  3010 Leuven

 2. Mail het aanvraagdossier ten laatste 14 mei 2018 naar buurt-envoetwegen@vlaamsbrabant.be

  Bekijk hier een voorbeeld van een correct ingediende aanvraag [PDF, 7 blz, 645,30 KB] en een model van samenwerkingsovereenkomst [PDF, 4 blz, 236,25 KB]

  Zo maak je een correct aanvraagdossier op:
  - Je maakt de kaart op met een GIS-systeem:
  1. Een digitale kaart met de Atlas der Buurtwegen en de locaties waar de gemeente een bord wenst. Bij voorkeur een GIS-laag gebaseerd op het Wegenregister. Aanvragen met kaarten zonder de Atlas der Buurtwegen als onderlaag worden niet behandeld
  2. Per locatie:
  - een foto met een 'kegel' of andere aanduiding op de exacte locatie waar de gemeente een bord wenst
  - een bijhorende attributentabel met daarin het gewenste opschrift, of er een paal nodig is
  3. Het leveradres
  4. Indien gewenst het logo van de gemeente, aan te leveren als AI/EPS-bestand
                      
  - Je werkt niet met een GIS-systeem:
  1. Een digitale kaart met de Atlas der Buurtwegen en de locaties waar de gemeente een bord wenst. Aanvragen met kaarten zonder de Atlas der Buurtwegen als onderlaag worden niet behandeld
  2. Een overzichtskaart (stratenplan) met alle te beborden buurt- en voetwegen
  3. Per locatie:
  - een foto met een 'kegel' of andere aanduiding op de exacte locatie waar de gemeente een bord wenst
  - een correct ingevuldetabel met de gewenste opschriften, of er een paal nodig is en de soort verharding waarin deze paal wordt geplaatst
  4. Het leveradres
  5. Indien gewenst het logo van de gemeente, aan te leveren als AI/EPS-bestand

Hoe gaat het verder na de indiening van mijn dossier?

Heb je ons de samenwerkingsovereenkomst en het aanvraagdossier correct en op tijd bezorgd? Dan verwerken we alles:
 1. Controle van de locaties: juridisch statuut en toegankelijkheid (mei-juni 2018)
 2. Gunning incl. bestek opmaken (augustus - oktober 2018)
 3. Leveren van borden en noodzakelijke palen op de afgesproken locaties (begin 2019)

Naar boven