Home > Publicaties > Verkeer en mobiliteit

Trage wegen, provinciale subsidies voor lokale besturen

Een troef voor uw gemeente

Trage wegen

Trage wegen zijn verkeersveilige verbindingen voor korte verplaatsingen in de gemeente. De provincie Vlaams-Brabant wil gemeentebesturen ondersteunen om nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden van trage wegen.

Inhoud:

 • Voorwoord
 • Trage wegen: een troef voor uw gemeente!
 • Een tragewegenplan op maat van uw gemeente
 • Subsidies en ondersteuning voor uw tragewegenplan
 • Aan de slag! Welke acties onderneemt u? En welke ondersteuning krijgt u?
 • De reglementen
  1. Provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van een netwerk trage wegen
  2. Provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van trage wegen
 • Meer info

Trage wegen, provinciale subsidies voor lokale besturen - brochure [PDF, 16 blz, 1,06 MB]

Prijs: gratis.

Naar boven