Home > Publicaties > Verkeer en mobiliteit > Trage wegen > Trage wegen

Trage wegen, provinciale subsidies voor lokale besturen

Een troef voor uw gemeente

Trage wegen

Trage wegen zijn verkeersveilige verbindingen voor korte verplaatsingen in de gemeente. De provincie Vlaams-Brabant wil gemeentebesturen ondersteunen om nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden van trage wegen.

Inhoud:

 • Voorwoord
 • Trage wegen: een troef voor uw gemeente!
 • Een tragewegenplan op maat van uw gemeente
 • Subsidies en ondersteuning voor uw tragewegenplan
 • Aan de slag! Welke acties onderneemt u? En welke ondersteuning krijgt u?
 • De reglementen
  1. Provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van een netwerk trage wegen
  2. Provinciaal reglement ter ondersteuning van de bebording van trage wegen
 • Meer info

Trage wegen, provinciale subsidies voor lokale besturen - brochure [PDF, 16 blz, 1,06 MB]

Prijs: gratis.

Naar boven